Quản trị đời sống mình thành công (audio)

Nếu bạn đang có chỗ để ở, có gia đình, và làm ăn có thu nhập, thì bạn đang ở mức đầu tiên của việc quản trị kinh doanh. Nhưng, ngoài việc sống tháng nào biết tháng đó, có những nguyên tắc nào trong Chúa có thể giúp chúng ta quản trị đời sống mình tốt hơn nữa? Vì, như lời chia xẻ của tác giả - bà Kelsey Schwartz, bà đã học được để vươn lên từ một người nghèo khó để thành một người quản trị được Chúa tin tưởng giao vào tay bà nhiều việc và nhiều người. Bà nhắc lại với chúng ta:

Phục truyền 8:18 Hãy nhớ lại Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, vì ấy là Ngài ban cho ngươi sức lực đoạt được những sản nghiệp,

Xin mời nghe tham khảo bài giảng này, tại Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va "Moscow Good News Church".

 

Người giảng: bà Kelsey Schwartz, Người dịch: Ms Quốc Hùng. Ngày 14-05-2006

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru