Chuyện người leo núi (file)

Xin giới thiệu với các bạn một tài liệu Powerpoint để chiếu màn hình, lấy bài học từ chuyện xảy ra với con bướm.

(sưu tầm từ địa chỉ www.banluan.com)

P.S. Bạn phải đăng ký/đăng nhập mới có thể tải được file này
© 1999-2017 Tinlanh.Ru