Hãy đến với Chúa (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Hãy đến với Chúa" - "Spirit song"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Hãy đến với Chúa

Bạn ơi hãy đến với Chúa để đón nhận
Thần Linh yêu thương của Ngài
làm cho tâm linh khô khan tràn đầy sức sống.
Bạn hãy mau đến với Chúa Đấng Tể trị
vào trong tâm linh của mình.
Thần linh Chúa sẽ đổ năng quyền ở trên bạn luôn.
Jê-sus! Ôi Jê-sus xin đến đây tuôn tràn trên con
Jê-sus! Ôi Jê-sus đến tuôn tràn lòng này.


Bạn ơi hãy đến, hãy hát với tấm lòng
tràn niềm vui trong tâm của mình
vì tình yêu của Chúa đã đến ngập tràn đời sống.
Bạn hãy để Chúa cất hết những gánh nặng
đầy lo âu không vui của mình,
vì Ngài đã có chỗ cai trị mãi luôn từ đây.
Jê-sus! Ôi Jê-sus xin đến đây tuôn tràn trên con
Jê-sus! Ôi Jê-sus đến tuôn tràn lòng này.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru