Sự ăn năn chân thực

SmithWigglesworthTên của Sam-sôn đã được ghi lại trong chương 11 của thư gửi người Hê-bơ-rơ như là tên của một anh hùng đức tin. Ông là một người được Đức Chúa Trời chọn lựa từ trong lòng mẹ, đã có quyền năng của Đức Chúa Trời, từng giáng xuống ngự trên ông trong nhiều trường hợp cụ thể.
Một số người đã từng có trên mình quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng đã đánh mất nó, và họ biết là họ đã đánh mất nó. Bạn ơi, thế còn việc của bạn thì thế nào? Đức Chúa Trời bởi lòng yêu thương và nhân từ của Ngài đã để Sam-sôn lại trong chương sách đức tin (Hê-bơ-rơ đoạn 11). Đã có lúc, khi mà vì cớ tội lỗi của Sam-sôn những người Phi-li-tin (Pa-lés-tin) đã có thể cạo trọc tóc của ông, trói ông và chọc mù mắt ông. Kết quả là ông đã đánh mất quyền năng (sức mạnh) của mình.
Ông đã cố gắng bứt ra, nhưng những người Phi-li-tin đã canh giữ ông. Khi tóc đã mọc trở lại, họ bắt Sam-sôn phải ra làm trò vui cho họ, nhưng ông đã cầu nguyện, và Đức Chúa Trời đã đáp lời.
Ôi, hãy cùng hướng lên Đức Chúa Trời và cùng cầu nguyện lời cầu nguyện này: "Chúa Giê-hô-va ôi, xin Ngài nhớ lại tôi! Hỡi Đức Chúa Trời! Xin ban sức lực cho tôi chỉ lần này mà thôi..." (Các quan xét 16:28). Nếu bạn đến với Đức Chúa Trời với lòng ăn năn chân thành, Ngài đầy lòng nhân từ sẽ tha tội cho bạn. Ăn năn - đó là quay về với Đức Chúa Trời. Khi Sam-sôn đẩy hai cây cột là trụ của cái đền, cả đền đã đổ xuống.
Đức Chúa Trời có thể ban sức lực cho bạn, và bạn có thể nắm lấy những cột trụ đó, và Đức Chúa Trời sẽ làm thông qua bạn công việc của Ngài. Không quan trọng việc bạn đã từng là kẻ thối lui như thế nào, có năng quyền trong huyết của Ngài. "Huyết của Đức Chúa Jê-sus, Con Ngài, làm sạch mọi tội chúng ta". (1 Giăng 1:7)

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru