Lớn bấy duy Ngài (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Lớn bấy duy Ngài" - "How Great Your Art"

Bài nhạc lấy từ Album "Hồn ngợi khen Chúa"

keyboard - Thanh Hà. Moscow 2000.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Lớn bấy duy Ngài

Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Lớn bấy duy Ngài, quyền bính thay Ngài.
Hồn ngợi khen Chúa Cứu Chúa tôi Đức Chúa Trời.
Duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.

1. Khi xem muôn vật do tay Thiên Chúa sáng tạo chúng
Cứu Chúa của tôi lòng cảm xúc bao kinh sợ.
Tôi xem sao trời, tôi nghe muôn tiếng sấm rền nổ,
khắp khắp đó đây, quyền của Chúa ôi vô bờ.


2. Khi tôi lên ngọn non cao trông xuống dưới vực thẳm.
Suối róc rách reo hoà tấu khúc ca êm đềm.
Tôi vô sâu rừng, muôn cây chen chúc cỏ mọc xanh,
ríu rít tiếng chim mừng hát khúc ca thanh bình.


3. Khi Christ trở lại vang vang muôn ức tiếng tụng tán.
Đến tiếp rước tôi về với Chúa trên thiên đàng.
Tâm tôi vui mừng, khiêm nhu cung kính bái phục mãi,
ở đó chúc tôn, Ngài lớn bấy ơn tuôn tràn.

 

Hon-ngoi-khen-Chua

 

Hon-ngoi-khen-Chua_b© 1999-2017 Tinlanh.Ru