Chúa cùng đi với tôi (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Chúa cùng đi với tôi"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

 

Chúa cùng đi với tôi, nơi đâu đường tăm tối mịt mù.

Lạ thay ơn Cha sâu rộng vô biên, Ngài luôn luôn mở lối cho tôi.

Chúa hằng dẫn tôi, kéo tôi gần bên Chúa mỗi ngày,

bằng tình yêu với năng lực tươi mới.

Ngài luôn luôn mở lối, Ngài luôn luôn ở bên.


Nơi chông gai khô khan Ngài dẫn bước tôi luôn thái an.

Nơi hoang vu Chúa khiến suối reo vui tươi.

Mọi điều đời này sẽ qua, nhưng lời Chúa vẫn không đổi dời.

Ngày hôm nay, Ngài ban phước tươi mới.© 1999-2017 Tinlanh.Ru