Jê-sus, bây giờ con lại cùng Ngài! (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Con muốn tôn danh Chúa Cha"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Jê-sus, bây giờ con lại cùng Ngài! (Am, 4/4)


1. Jê-sus, bây giờ con lại cùng Ngài!

(2. Jê-sus, con sấp mình thờ lạy Ngài!)

Lại ngồi nơi bệ chân của Chúa con thân yêu.

Jê-sus, bây giờ con lại cùng Ngài!

Nhè nhẹ tiếng Chúa con mong nghe lời Ngài.

Lòng chờ đợi nghe tiếng Đấng chăn chiên của linh hồn.

Sự hiện diện Cha nơi đây ôi vô cùng là tuyệt vời.

Jê-sus, bây giờ con lại cùng Ngài!

(2. Jê-sus, con sấp mình thờ lạy Ngài!)© 1999-2017 Tinlanh.Ru