Bài hát - Một trời thương

mot troi thuongLời: Thái Trịnh

Nhạc; Nguyễn Trọng Toàn

Trình bày: Nhật Mai

Video clip by Timothy Trung Nguyen

Thưc hiện: trang facebook Bạn Hữu Âm Nhạc

Dưới đây là videoclip, sheet nhạc và lời của bài hát

MOT-TROI-THUONG-P1

MOT-TROI-THUONG-P2

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru