Sự cứu trợ của Đức Chúa Trời trong thời kỳ thử thách

Smith Wigglesworth

Đức Chúa Trời đã phán với áp-ra-ham phải dâng I-sác làm của lễ thiêu. Một bước ngoặt tình huống mới kỳlạ làm sao. I-sác, con tim của tấm lòng ông, đứa con của Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa làm thành hạt giống (dòng dõi) của mọi kẻ sống...

Có thể, bạn nghĩ rằng bạn phải chịu thử thách nhiều hơn những người khác.

Nếu như bạn biết được giá trị của thử thách, thì bạn đã tôn vinh Đức Chúa Trời vì cớ chúng còn nhiều hơn mọi cớ khác. Thử thách làm cho nên sạch, Đức Chúa Trời dẫn chúng ta qua ngọn lửa khổ nạn đến một trạng thái sẵn sàng để Ngài có thể sử dụng được.

Người nào chưa từng trải qua thử thách và khó khăn - đó là con người mà Đức Chúa Trời không để cho va chạm với ma quỉ được, vì anh ta sẽ chẳng thắng nổi cám dỗ. Nhưng Chúa Jê-sus chẳng để cho ai bị cám dỗ quá sức mình (1 Cô-rinh-tô 10:13). Thánh Kinh - đó là bằng chứng mạnh mẽ nhất về những điều gì bạn có thể đạt được. Trước khi áp-ra-ham dâng I-sác làm của lễ, ông đã được thử thách, và Đức Chúa Trời đã biết trước là ông sẽ làm điều đó. Trước khi Đức Chúa Trời đưa bạn qua ngọn lửa thử thách, Ngài biết là bạn sẽ vượt qua được, và không có một cám dỗ nào đến với con người mà lại vượt quá sức của anh ta chịu đựng. Trong thời kỳ bị cám dỗ Đức Chúa Trời luôn luôn ở ngay bên cạnh.

Câu chuyện về áp-ra-ham chính là trường hợp đó. Ông đã được thử thách, nhưng Đức Chúa Trời đã giúp ông vượt qua được sự thử thách và cuối cùng có được chiến thắng.

Trích dịch từ tuyển chọn của Smith Wigglesworth, ND - Q.H. - Tinlanh.ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru