Chẳng lúc nào ?! ...

Tôi đã quỳ cầu nguyện nhanh một chút
Bởi vì tôi còn bao việc phải làm
Việc ngập đầu cần tôi nhanh từng phút
Bao khoản chi đợi thanh toán lâu nay

Thế nên tôi cầu nguyện nhanh ngắn gọn
Đôi chân tôi lại nhảy vội đi rồi
Bổn phận tín đồ thế là đã trọn
Yên tâm rồi, giờ tôi phải đi thôi

Suốt quãng đời tôi chẳng có lúc nào
Để chia xẻ đến niềm tin mình nữa
Bạn bè tôi chẳng hề nghe về Chúa
Chúng sẽ cười rồi sẽ giễu tôi sao

Chẳng lúc nào, vì thật nhiều việc quá
Đấy là điều tôi luôn miệng thở than
Chẳng lúc nào chăm linh hồn mình nữa
Cho đến ngày phải nằm xuống áo quan.

Và tôi đến đứng trước ngôi của Chúa
Mắt muốn nhìn nhưng không dám ngẩng lên
Vì tôi biết tay Ngài đang mở đó
Sách sự sống dày có ghi những cái tên

Chúa tìm xem trong sách Ngài rồi phán:
“Tên của ngươi thật không có ở đây.
Đã có lần Ta định ghi rồi đó...
Nhưng chẳng lúc nào để chép vào đây”


© 1999-2017 Tinlanh.Ru