Chỉ là khúc quanh

traitim_mayCó những lúc thấy mình sao khô hạn,
Chẳng còn gì dâng hiến - ban cho!
Có lúc tưởng bài ca đã hết.
Ngày tàn dần bóng tối vây quanh.

Vào lúc đó tìm đâu ra sức mạnh
Để giúp ta can đảm đứng lên,
Tìm đâu được bàn tay êm dịu
Để lau khô dòng lệ đắng trong lòng.

Hãy tìm đến JEUS yêu dấu
Nói cho Ngài nghe hết ngọn nguồn
Nhận nơi Ngài niềm vui và sức mới,
Từ suối nguồn vô tận sẽ tràn tuôn.

Rồi cùng Ngài dừng chân nơi ngã rẽ,
Chỗ mà ta tưởng chỗ tận cùng.
Chúa nhìn suốt cả cõi đời lớn rộng,
Ngài bảo rằng đó chỉ là 1 khúc quanh.

Là dấu nghỉ của bài ca tuyệt diệu,
Trên đường đời còn lắm chông gai.
Phần chưa tới mới là phần đẹp nhất!
Bài ca đời êm ái tựa mây bay

Hãy yên nghỉ và trao Ngài gánh nặng
Để rồi Ngài ban sức mạnh thêm lên,
Đường còn dài và tương lai còn rộng
Từ một khúc quanh - ta lại bắt đầu.

A-men!

 

st trên Internet© 1999-2017 Tinlanh.Ru