10 Điểm để Sống Yêu Thương

10 Diem Song Yeu Thuong
Yêu thương thì xây dựng, và thật tuyệt vời nếu ta biết cách làm...

Chúng ta có thể củng cố những mối quan hệ với mọi người xung quanh càng thêm tốt đẹp hơn, nếu biết thực hành yêu thương bằng cách cư xử thực tế theo Lời Chúa dạy...
...

Châm ngôn 18:13 Trả lời trước khi nghe, Đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy.

Gia-cơ 1:19 Thưa anh em yêu dấu của tôi, anh em phải biết điều nầy: Mọi người đều phải mau nghe, chậm nói, chậm giận;

Châm ngôn 21:26 Có người trót ngày ham hố quá; Nhưng người công bình ban cho không chắt lót.

Cô-lô-se 1:9 Cho nên, chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, cứ cầu nguyện cho anh em không thôi, và xin Ðức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài, với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa,

Châm ngôn 17:1 Thà một miếng bánh khô mà hòa thuận, Còn hơn là nhà đầy thịt tế lễ lại cãi lộn nhau.

Ê-phê-sô 4:15 nhưng muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chơn thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên trong Ðấng làm đầu, tức là Ðấng Christ.

Phi-líp 2:14 Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự,

1 Cô-rinh-tô 13:7 Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.

Cô-lô-se 3:13 nếu một người trong anh em có sự gì phàn nàn với kẻ khác thì hãy nhường nhịn nhau và tha thứ nhau: như Chúa đã tha thứ anh em thể nào, thì anh em cũng phải tha thứ thể ấy.

Châm ngôn 13:12 Sự trông cậy trì hưỡn khiến lòng bị đau đớn; Nhưng khi sự ước ao được thành, thì giống như một cây sự sống.

---

Tinlanh.Ru - Những hạt giống đức tin.

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru