Trở thành người dũng sĩ

father son

Bạn thân mến, muốn xây cất nhà mình cao đẹp vững chắc, bạn phải có bản vẽ thiết kế. Muốn có một gia đình thật sự thành đạt và hạnh phúc, chúng ta cũng phải học hỏi về khuôn mẫu gia đình đã được Đức Chúa Trời lập nên. Và trong gia đình đó người đàn ông phải giữ đúng vai trò làm đầu mà Chúa đã đặt cho mình. Để trở thành người dũng sĩ của Đức Chúa Trời, đàn ông cần rèn cho mình những phẩm chất tính cách quan trọng nào. Và bằng cách nào có thể giúp cho người đàn ông vươn mình trong đức tin để trở nên người dũng sĩ?

Điều đầu tiên mà Chúa dựng nên con người, là gia đình. Và khuôn mẫu của gia đình, là MỘT THỊT.

Sáng thế ký 2:22-24 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi A-đam làm nên một người nữ, đưa đến cùng A-đam. 23 A-đam nói rằng: Người nầy là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người nầy sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có.

24 Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ trở nên một thịt.

Hãy chú ý, từ A-đam ban đầu đã được tách ra làm hai - nam và nữ, để rồi hiệp lại làm một thịt. Vậy gia đình không phải là 1 + 1 = 2; mà là 1/2 + 1/2 = 1; nơi mà sự hài hòa, hiệp nhất phải là nền tảng.

Gia đình là sự hiệp một của hai cá nhân khác nhau, nhưng hòa hợp trong tâm hồn, và một điều quan trọng là cùng chung niềm tin, hy vọng, chung những mục đích và ước mơ.

Và nam nữ cũng khác nhau cả về vai trò của mỗi người trong gia đình nữa. Người đàn ông đã được CHÚA ban cho sức lực, tinh thần mạnh mẽ quyết đoán, cách nhìn tập trung vào mục đích, là để làm tốt được sứ mạng mà Đức Chúa Trời đã đặt lên vai anh ta để gánh vác gia đình mình - vai trò lãnh đạo trong cuộc sống.

1 Cô-rinh-tô 11:3,11-12

3 Dầu vậy, tôi muốn anh em biết Ðấng Christ là đầu mọi người; người đờn ông là đầu người đờn bà; và Ðức Chúa Trời là đầu của Ðấng Christ... 11 Song trong Chúa thì chẳng phải đờn bà ngoại đờn ông, cũng chẳng phải đờn ông ngoại đờn bà; 12 vì, như đờn bà đã ra từ đờn ông, thì đờn ông cũng sanh bởi đờn bà, và cả thảy đều ra bởi Ðức Chúa Trời.

Người đầu tiên được Chúa tạo dựng nên, là đàn ông, và người đàn ông cũng được giao vai trò làm đầu gia đình. Cho nên chúng ta phải dành sự chú ý trước tiên vào vị trí và vai trò của người đàn ông. Đó không phải là coi thường người phụ nữ, đơn giản là mỗi người có một vai trò của mình, như Kinh thánh nhấn mạnh sự bình đẳng, rằng dù đàn bà ra từ đàn ông, thì đàn ông cũng sinh bởi đàn bà vậy. Khi hiểu được mục đích sự kêu gọi mà Chúa dành cho người đứng đầu gia đình, thì người phụ nữ mới có thể cùng với người đàn ông hiệp sức xây dựng nó thành tổ ấm hạnh phúc được.

Vai trò của người phụ nữ cũng được nhấn mạnh là vô cùng quan trọng. Chúa nói gì khi chuẩn bị làm nên Ê-va:

Sáng thế ký 2:18 Giê-hô-va Ðức Chúa Trời phán rằng: Loài người ở một mình thì không tốt; ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó.

Loài người ở một mình thì không tốt... Chúng ta cần có gia đình hạnh phúc.   Tưởng như nhu cầu hạnh phúc dường như chỉ có ở người phụ nữ. Nhưng người đàn ông cũng cần hạnh phúc, và anh ta tìm được hạnh phúc trong sự thành đạt. Người đàn ông nhắm đến mục đích, và đạt được mục đích đó là cách mà anh ta tìm được ý nghĩa cho cuộc sống mình.

Nhưng nếu người đàn ông đó phải chiến đấu một mình, không có người giúp đỡ chia sẻ, thì không tốt chút nào.

Mỗi người có một ước mơ và khải tượng riêng, hợp với sự kêu gọi của Đức Chúa Trời (sứ mệnh thiêng liêng) dành cho người đó. Người đàn ông cần được giúp đỡ, để giữ được ước mơ, đi được đúng hướng, càng mạnh hơn, tiến xa hơn, kết quả hơn, và giúp nhiều người hơn nữa lớn lên trong đức tin nơi Chúa.

Vậy chúng ta sẽ giúp như thế nào cho người đàn ông để làm tốt được vai trò lãnh đạo và gánh vác gia đình của mình?

Để làm tốt được vai trò lãnh đạo, người đàn ông cần phát triển cho mình những phẩm chất gì? Và nếu bạn là nữ, bạn cần giúp anh ấy hoàn thiện được những tính cách nào? Xin chia sẻ đôi điều quan trọng hàng đầu, cần có cho một người đàn ông lãnh đạo chân chính.

Yêu kính Đức Chúa Trời. Tìm kiếm ý Chúa và đường lối Chúa.

Vì khi biết lắng nghe và noi theo sự lãnh đạo từ Chúa, bạn mới có thể lãnh đạo được cả gia đình mình theo đường lối Ngài. Nếu bạn không biết đường, thì hãy học hỏi. Nhiều quyết định gây ra hậu quả tai hại, là đến từ những quyết định lãnh đạo của ý người, ngược với ý Trời.

Để rèn tập lòng yêu kính Chúa, thì con người phải bỏ sự kiêu ngạo, học thái độ nhu mì và khiêm nhường.

Hãy học tấm gương của tháp Ba-by-lon, mà hiểu rằng thái độ tự tôn mình lên, chỉ theo mục đích riêng, sẽ làm bạn sớm mất ơn trước mặt Đức Chúa Trời, phải nhận sự thất bại và tan rã. Cả thế giới lúc đó đã hiệp lại vì mục đích tự tôn kiêu ngạo, nhưng hậu quả là mỗi nhóm người một thứ tiếng, phải tản lạc mỗi dân một nơi, bất đồng cho đến ngày nay.

Môi-se, lãnh tụ vĩ đại của lịch sử Do-thái, cũng phải trải qua nhiều năm để học được thế nào là theo đường lối Chúa trong thực tế. Ước mơ vốn có trong lòng ông là giải cứu dân sự của mình khỏi ách nô lệ và sự hà hiếp của Ai-cập, nhưng ông đã cố thử làm theo ý mình, và đã thất bại. Bài học của Môi-se nói với chúng ta rằng mọi sự phải có thời điểm, và người lãnh đạo phải hoàn thiện tính cách của mình trở nên trưởng thành hơn, sẵn sàng cho những nhiệm vụ lớn lao của Đức Chúa Trời.

Nếu bạn còn tự ái, thì bạn còn chưa đủ lòng khiêm nhường. Nếu bạn không lắng nghe, học hỏi, sửa đổi, thì có thể sẽ lặp lại con đường đồng vắng đáng tiếc.

Yêu kính Chúa và giữ điều răn của Ngài, bao giờ cũng là điều kiện để được ơn phước ngàn đời!

Xuất Ê-díp-tô 20:5b-6 vì ta là Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi... 6 và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho những kẻ yêu mến ta và giữ các điều răn ta.

Tinh thần trách nhiệm.

Đây là điểm khác biệt, chứng tỏ mức độ trưởng thành của người đàn ông. Người vô trách nhiệm có thể bội bạc với gia đình, với vợ mình đã hứa nguyện, không quan tâm và chăm sóc con cái mình, không muốn chịu áp lực.

Thi thiên 15:4 có nói gì về người có trách nhiệm: “Kẻ nào thề nguyện, dầu phải tổn hại cũng không đổi dời gì hết.”

Thái độ vô trách nhiệm chính là biểu hiện rõ ràng của sự ích kỷ xác thịt. Người như thế thì sẽ tìm mọi cách để trốn tránh đóng góp trong mọi công tác, tập thể mà mình tham gia, vì họ chưa thấy có lợi gì cho cá nhân, chưa được cơ hội khoe mình. Vô trách nhiệm trong công việc, thì mất lòng tin của nhân viên và uy tín với đối tác. Bạn muốn làm tốt vai trò lãnh đạo, thì bạn phải làm nguồn động lực cho cả tập thể, là người có tâm huyết nhất, cố gắng nhiều nhất.

Vô trách nhiệm là sự yếu đuối của xác thịt, ngăn cản chúng ta đạt được thành công trong quyền phép Chúa, vì Đức Chúa Trời là Đấng muốn chúng ta giữ lòng trung tín với nhiệm vụ và ước mơ mà Ngài đã giao.

Khi bạn dám đứng vào vị trí, nhận trách nhiệm gánh vác quan tâm chăm sóc cho người nhà mình, chịu hy sinh những ý thích của riêng mình, lúc đó bạn sẽ trở thành người hữu ích, và lòng trung tín sẽ được ơn Chúa càng thêm.

Có ý thức trách nhiệm, thì sẽ rèn tập được sự nhịn nhục và tinh thần hòa hợp, học được tinh thần chịu khó vươn lên. Thiếu những phẩm chất này thì làm sao có thể tiến xa, trưởng thành, đạt được thành công được?

Cao hơn nữa, người lãnh đạo có ý thức, thì chịu trách nhiệm cả với những sai lầm của người khác trong tập thể, trong gia đình mình. Không đổ lỗi cho người khác, không oán trách Đức Chúa Trời, mà trông lên ơn Chúa để vượt lên hoàn cảnh và lấy đức tin mà chiến thắng.

Hãy nhìn lên tấm gương Chúa Jê-sus, để hiểu được điều vĩ đại đã xảy ra trên thập tự giá. Khi gánh chịu lấy hình phạt cho tội lỗi, ấy là Đấng đã ban sự sống cho loài người, đã chịu thay trách nhiệm về mọi điều xấu xa và tội ác chúng ta đã làm ra trên đất này. Cảm ơn Chúa vì sự hy sinh quên mình của Ngài, để chúng ta hôm nay được cứu, được bình an, được tự do đến gần Đức Chúa Trời.

Hãy nói: Tôi sẽ là một người có tinh thần trách nhiệm, tôi sẽ yêu kính Chúa Jê-sus tôi sẽ học theo Ngài.

Nhưng bằng cách nào chúng ta có thể giúp được người đàn ông (chính mình, hoặc người chồng, anh em của mình) làm được những điều này? Cách nào hiệu quả nhất để giúp đỡ được người đàn ông nên mạnh mẽ, trách nhiệm, đầy đức tin và lòng yêu kính Chúa, không ngừng gắng sức vươn lên và đưa cả gia đình mình đến những thành công? Bạn sẽ có câu trả lời, nếu chúng ta biết quan tâm đến điều gì là nhu cầu lớn nhất của người đàn ông, giúp anh ấy hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo. Là người vợ, bạn nhất thiết phải học được điều này.

Đó là được tôn trọng. Bày tỏ ra trong thái độ vâng phục.

Ê-phê-sô 4:22-24

22 Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, 23 vì chồng là đầu vợ, khác nào Ðấng Christ là đầu Hội thánh, Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Cứu Chúa của Hội thánh. 24 Ấy vậy, như Hội thánh phục dưới Ðấng Christ, thì đờn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự.

Tôn trọng cũng giống như yêu thương, cần phải được bày tỏ ra. Phụ nữ hiểu và đánh giá cao những cử chỉ của ngôn ngữ yêu thương, thì người đàn ông hiểu và đánh giá cao những thái độ tôn trọng và vâng phục. Hãy tôn trọng người đàn ông của mình, thì tinh thần anh ta sẽ càng thêm mạnh mẽ để chịu đựng mọi khó khăn mà dốc sức gây dựng gia đình thành công hạnh phúc. Và người đàn ông được chăm sóc bằng sự tôn trọng mới có thể chăm sóc lại bạn bằng sự quan tâm của anh ta. Đây không phải là lời nói vui để lấy lòng nhau, mà là điều răn, là mạng lệnh của Đức Chúa Trời.

Sự tôn trọng bày tỏ qua những lời động viên khích lệ của đức tin sẽ khiến người đàn ông chuyển mình kỳ diệu, từ một người yếu đuối tự ti, trở thành một người dũng sĩ của Đức Chúa Trời. Như Ghê-đê-ôn, đã thành một dũng sĩ, quan xét của Đức Chúa Trời như thế nào.

Các quan xét 6:11-12  11b Ghê-đê-ôn, con trai người, đương đập lúa mạch trong bàn ép, đặng giấu khỏi dân Ma-đi-an. 12 Thiên sứ của Ðức Giê-hô-va hiện đến cùng người mà rằng: Hỡi người dõng sĩ! Ðức Giê-hô-va ở cùng người.

Không quan trọng vị thế của bạn là ai, miễn là bạn ý thức được mình là người được Chúa chọn và kêu gọi. Chúa tìm người sẵn lòng cho công việc lớn lao. Và không phải tình cờ mà những ước mơ, hoài bão cao cả lại có trong lòng của bạn, vì đã đến từ Đức Chúa Trời, từ khi Ngài nắn lên bạn trong lòng mẹ. Có thể nhiều năm qua, bạn chưa được tôn trọng, chưa được khích lệ, chưa được ai đánh giá đúng mức, vậy hôm nay hãy lắng nghe Lời Chúa cho mình.

GideonsArmyShofars3

Hỡi người dũng sĩ! Đức Giê-hô-va ở cùng người! Hãy thay đổi quan niệm về bản thân mình đi.

Sau khi được kêu gọi, Ghê-đê-ôn cũng phải xin Chúa làm cho vững đức tin mình bằng nhiều sự ấn chứng lạ thường, trước khi ông nên mạnh mẽ trong lòng và ra đi làm công việc Ngài kêu gọi.

Chúa đã cảm động lòng người đến ủng hộ và giúp đỡ ông, để chiến đấu và giải cứu dân tộc mình. Hai vạn hai ngàn người đến cùng đội ngũ, nhưng vẫn run rẩy lo sợ, đã được ra về trước tiên. Một vạn người còn lại, đi đánh trận mà chỉ lo nhu cầu bản thân, không tỉnh thức (vô trách nhiệm), cũng được mời tránh ra một bên, để chứng kiến sự giải cứu của Đức Chúa Trời qua ba trăm người dũng sĩ chân chính, là những người đã trung thành ủng hộ Ghê-đê-ôn, cùng ông tuân theo mọi chiến lược của Đức Chúa Trời.

Ghê-đê-ôn xuất trận đối đầu đạo quân Ma-đi-an hàng chục vạn chiến binh, chỉ với ba trăm người dũng sĩ. Nhưng đi cùng ông là chính Đức Chúa Trời toàn năng. Và chiến thắng Ghê-đê-ôn giành được đã giải cứu dân tộc, đem lại bình an cho cả đất nước suốt đời ông.

Từ một người nhỏ bé, hèn kém, khi được động viên đức tin, ông đã trở thành một dũng sĩ thực thụ của Đức Chúa Trời.

Giữa vòng anh em Hội thánh chúng ta, trong gia đình chúng ta, cũng có những dũng sĩ tiềm năng như vậy của Đức Chúa Trời. Vậy chúng ta cũng hãy học cách động viên khích lệ họ, bằng những lời chân thực của đức tin.

Xin hãy chấm dứt những lời chê bai, nói hành, và cũng hãy chấm dứt những lời nói nịnh, chiều theo xác thịt và kích động lòng kiêu ngạo. Hãy động viên những người đàn ông của mình biết yêu kính Chúa, tìm kiếm đường lối Ngài, dám nhận trách nhiệm, để theo đuổi những mục đích và ước mơ lớn lao của Đức Chúa Trời. Và bạn cũng cần tự động viên mình bằng Lời Chúa, để sớm thay đổi trở nên người dũng sĩ trong đời thường, làm ra những chiến công đức tin, xây dựng được gia đình thành đạt và hạnh phúc, của cá nhân mình và gia đình đức tin là Hội thánh của Đức Chúa Trời.

Amen! MS Trần Quốc Hùng

Hội thánh Tin lành Moskva. 2/2016

Xin mời nghe bài giảng với nội dung đầy đủ hơn tại kênh của Tinlanh.Ru trên youtube:
https://www.youtube.com/user/tinlanhru/videos

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru