Tìm kiếm nước thiên đàng

kingdom inside

Bạn thân mến,

Chúa Jê-sus đã đến thế gian để cứu chuộc chúng ta về với tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Và chính Ngài là con đường duy nhất, là chân lý và sự sống, để bởi Ngài mà con người có thể quay về với Chúa sự sống. (Giăng 14:6)

Khi đọc những lời dạy của Chúa Jê-sus trong Kinh thánh, bạn có để ý thấy những điều gì được Ngài chú trọng giảng dạy nhiều hơn cả không?

Chủ đề được Chúa nói đến nhiều nhất là về Đức Chúa Trời (về Cha, Con, và Đức Thánh Linh), còn chủ đề Ngài nhắc đến nhiều thứ hai là “nước thiên đàng” (nước Đức Chúa Trời). Xếp thứ ba, là chủ đề hỏa ngục và sự phán xét đời đời.

Tôi thấy rất rõ ràng và hợp lý. Chúa Cứu thế đến thế gian chủ yếu là để bày tỏ về Đức Chúa Trời, giúp chúng ta nhận ra, tin yêu Ngài mà được cứu giúp. Chúa cũng dành nhiều cảnh báo cho nhân loại về hỏa ngục, vì Ngài không muốn ai bị hư mất. Và Chúa chỉ dạy cho chúng ta về nước của Ngài, để chúng ta có thể nhận thức được những nguyên tắc và luật pháp nước Trời, mà nếm trải được quyền năng và phước hạnh siêu việt của Đức Chúa Trời.

Ma-thi-ơ 4:17 Từ lúc đó, Ðức Chúa Jêsus khởi giảng dạy rằng: Các ngươi hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.

Nhiều người trong số chúng ta đã có kinh nghiệm đặc biệt, rời quê hương xứ sở mình để đến một đất nước khác, để tìm kiếm những cơ hội và điều kiện khác hơn trong cuộc sống. Các dòng người di cư đã trở thành một hiện tượng quen thuộc của thế giới ngày nay. Đó là vì tìm điều kiện sống.

Thế còn nước Trời thì sao? Bạn có tìm kiếm nước Trời không?

Khi tin nhận Chúa Jê-sus, chúng ta đã được Đức Chúa Trời tiếp nhận làm con, và cũng được đưa vào nước đời đời của Ngài, thành công dân thiên quốc. Chính tại chân thập tự giá đồi Gô-gô-tha, người nào đã hiểu và lấy đức tin mà đến với Con Trời đang chịu chết treo trên đó để chuộc tội cho mình, thì đều nhận được visa định cư vào nước Trời, có đóng dấu huyết Chiên con.

Cô-lô-se 1:13-14 13 Ngài đã giải thoát chúng ta khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của Con rất yêu dấu Ngài, 14 trong Con đó chúng ta có sự cứu chuộc, là sự tha tội.

Thật tuyệt vời, chúng ta có được điều mà biết bao nhiêu người khác mong mỏi tìm kiếm. Họ phải cố gắng theo đạo, kiêng cữ, giữ lễ, tu luyện, thậm chí hành xác mình, tìm mọi cách dâng lễ thiện nguyện mong lấy lòng Đức Chúa Trời mà vẫn không chắc sẽ được. Còn chúng ta biết chắc rằng từ chân thập tự giá trở đi, tương lai đời đời của chúng ta đã được chính Đức Chúa Trời bảo đảm!

Nhưng bạn nghĩ sao, đấy có phải là chuyện chỉ liên quan đến tương lai đời đời không? Có nên tiếp tục sống như là chẳng có điều gì vĩ đại lớn lao đã xảy ra với nhân loại và với chính bản thân mình không?

Chúng ta đều nhớ lời Chúa dạy rõ ràng rằng cần phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời ngay bây giờ, trong đời trên đất này. Ngài ban lời hứa cho chúng ta, để khi tìm kiếm nước Trời thì sẽ nếm trải được ơn phước kỳ diệu, sự chu cấp siêu nhiên từ Cha thiên thượng. Điều này sinh ra những kết quả rất thực tế trong cuộc sống đời thường nữa.

Lu-ca 12:22-32
22 Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng môn đồ rằng: Ấy vậy, ta nói cùng các ngươi, đừng vì sự sống mà lo đồ mình ăn, cũng đừng vì thân thể mà lo đồ mình mặc. 
23 Sự sống trọng hơn đồ ăn, thân thể trọng hơn đồ mặc...
29 Vậy các ngươi đừng kiếm đồ ăn đồ uống, cũng đừng có lòng lo lắng. 
30 Vì mọi sự đó, các dân ngoại ở thế gian vẫn thường tìm, và Cha các ngươi biết các ngươi cần dùng mọi sự đó rồi.
31 Nhưng thà các ngươi hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, rồi mọi sự đó sẽ được cho thêm.
32 Hỡi bầy nhỏ, đừng sợ chi; vì Cha các ngươi đã bằng lòng cho các ngươi nước thiên đàng.

Vì mải lo cho nhu cầu cuộc sống, mà nhiều cơ-đốc nhân quên đi những giá trị chính của cuộc sống mình. Chẳng phải là sự sống và linh hồn chúng ta là quí hơn tất cả hay sao? Lời Chúa chỉ dạy rõ rằng mọi điều cần cho cuộc mà các dân ngoại vẫn thường tìm, thì đã có Cha chúng ta trên trời biết và dự phòng sẵn, dành cho con cái Ngài. Bạn có tin lời này không?

Ma-thi-ơ 6:33 Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Ðức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.

Nếu tin và làm theo, thì chúng ta sẽ có được cả hai - vừa tìm được nước Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, là sự sống thiên đàng cho chính linh hồn mình, vừa được thỏa nguyện khi mọi nhu cầu của đời sống được Cha trên trời đáp ứng. Hãy có ý thức để sắp đặt thứ tự ưu tiên đúng đắn, thì đời sống chúng ta sẽ vào đúng quỹ đạo của lối sống thiên thượng, kết quả bình an, phước hạnh và sáng láng.

Vậy chúng ta sẽ tìm kiếm nước Trời ở đâu?

Lu-ca 17:20-21 20 Người Pha-ri-si hỏi Đức Chúa Jêsus nước Đức Chúa Trời chừng nào đến, thì Ngài đáp rằng: Nước Đức Chúa Trời không đến cách rõ ràng, 21 và người ta sẽ không nói: Ở đây, hay là: Ở đó; vì nầy, nước Đức Chúa Trời ở trong các ngươi.

Nước Trời đã đến và đang hiện hữu trên đất này, nhưng không có ranh giới vật lý nhìn thấy được. Giữa thế gian và giữa các dân tộc, nước Trời ở trong lòng mỗi người tin Chúa.

Nước Trời sẽ bắt đầu hiện hữu trong chúng ta, khi chúng ta đón nhận Vua Trời vào lòng mình. Từ khi có Chúa tể trị, quyền phép Chúa và các qui luật nước Trời sẽ hành động để biến đổi tâm linh, tâm hồn, và thuộc thể chúng ta trở nên tốt lành như ý muốn của Đức Chúa Trời.

Đầu tiên, Chúa tái sinh tâm linh chúng ta thành một con người mới, tạo vật mới (2 Cô 5:17), mang bản tính của Đức Chúa Trời (2 Phi 1:4).

2 Cô-rinh-tô 5:17 Vậy, nếu ai ở trong Ðấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.

Và chính Chúa Thánh Linh ngự đến trong lòng chúng ta, đem quyền năng sự sống mới, đổ đầy tình yêu thương, sẵn sàng để an ủi, nâng đỡ, soi dẫn và thay đổi con người. Nước Trời ở ngay trong lòng chúng ta, vì Vua Trời đang hiện diện. Vấn đề là ở chỗ chúng ta có tuân phục Chúa, dành cho Chúa quyền tể trị (lãnh đạo và tự do hành động) trong những lĩnh vực khác nhau của đời sống mình hay không.

Hãy nhớ lại lời bài cầu nguyện chung mà Chúa Jê-sus đã dạy. Bắt đầu bằng những lời nào?

Lạy Cha chúng con ở trên trời. Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên, ở đất như ở trời.

Trên đất này còn nhiều xấu xa, tội lỗi, và điều ác, nhưng vẫn có một nơi bạn có toàn quyền. Đó là trong đời sống bạn. Nếu bạn quyết tâm, thì Danh Cha được thánh, nước Cha được đến, và ý Cha được nên trong đời sống bạn. Không phải đổ lỗi cho hoàn cảnh, quá khứ, hoặc cho bất cứ ai cả. Bạn cầu nguyện và hãy quyết tâm làm thành điều ý Chúa muốn mà bạn đã học biết, để quyền năng siêu việt của Chúa sẽ giúp bạn đạt thành quả xứng đáng trong đời sống mình.

Trước tiên, hãy tìm kiếm nước Trời và sự công chính Ngài cho chính mình!

Tìm kiếm nước Trời và sự công chính Ngài, tức là tìm kiếm Chúa, học hỏi Lời Ngài để tìm kiếm và làm theo ý chỉ của Vua Trời. Lời Chúa cũng chính là luật pháp nước Trời. Khi làm theo luật pháp nước Trời, chúng ta mới được hưởng ơn phước siêu nhiên mà Chúa sắm sẵn cho con cái Ngài.

Khi trong lòng mình được soi sáng, có đức tin, chúng ta mới biết cách sửa đổi bản thân mình.

Chúa Jê-sus đến để cho chiên Ngài được sống, và sự sống dư dật, đầy tràn, thỏa nguyện (Giăng 10:10). Nhưng đó là một sự sống mới hoàn toàn khác với cuộc sống trước kia chúng ta đã sống. Nếu không tìm kiếm nước Trời và học hỏi sự công chính của Ngài, chúng ta sẽ chưa thể khai phá tiềm năng kỳ diệu Chúa đã ban cho tất cả những ai đã tin nhận Con Trời.

Hãy cùng đến với Lời Chúa, lắng nghe lời dạy của chính Chúa Jê-sus, để biết tìm kiếm nước thiên đàng ở ngay trong lòng mình. Thêm nữa, khi hiểu được ý Chúa và các nguyên tắc hành động trong nước Đức Chúa Trời, chúng ta mới có thể hầu việc Chúa hiệu quả, giúp được những con người, vì có quyền năng Chúa hành động cùng.

Mat 5:3 Phước cho những kẻ có lòng khó khăn, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Có lòng khó khăn nghĩa là tự biết “tâm linh mình nghèo khó”, người như thế mới đi tìm kiếm nước Trời, và ai tìm thì sẽ gặp.

Mat 5:10 Phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy!

Vì sao chúng ta phải chịu bắt bớ khi đi tìm kiếm sự công chính? Vì kẻ thù vẫn đang hoành hành trong thế gian này, và cũng vì tội lỗi đang ở ngay trong xác thịt con người. Chính xác thịt và nếp nghĩ của đời sẽ chống đối, sẽ gây áp lực, sẽ tấn công chúng ta mỗi khi chúng ta muốn tìm kiếm ý Chúa để làm theo. Cho nên, phải có nỗ lực tinh thần, phải vững lòng bền chí, sẵn sàng đối đầu với thử thách, thì chúng ta mới có thể vào dự phần của mình trong nước Chúa.

Chính ý này được Chúa nhắc đến ở Mat 11:12, nước thiên đàng luôn chịu áp lực tấn công, vậy nên chúng ta phải có tinh thần nỗ lực chiến đấu mới giữ vững được.

Trong mọi nỗ lực đó, chúng ta biết sẽ có ân điển của Chúa, sự giúp sức của Ngài. Chẳng ai có thể dùng sức người mà vào được nước Trời (Mat 5:20). Hãy cầu nguyện, hạ mình xuống tuân phục theo Lời Chúa, khi đó sẽ có quyền năng cứu giúp của Ngài.

Không phải những lời nói bằng miệng, mà chính việc làm theo ý Chúa (Mat 7:21), mới là điều Chúa xét đến.

Hãy đọc tiếp câu chuyện về người gieo giống, có cả trong ba sách Phúc Âm, nhưng chúng ta sẽ đọc trong Lu-ca:

Lu-ca 8:11-15 11 Nầy, lời thí dụ đó nghĩa như vầy: Hột giống là đạo Ðức Chúa Trời. 12 Phần rơi ra dọc đường, là những kẻ nghe đạo; nhưng về sau ma quỉ đến, cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. 13 Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo, bèn vui mừng chịu lấy; nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi; nên khi sự thử thách đến, thì họ tháo lui. 14 Phần rơi vào bụi gai, là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời nầy làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. 15 Song phần rơi vào nơi đất tốt, là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng.

Câu chuyện về người gieo giống, tức là gieo đạo Đức Chúa Trời, cũng là một điều mầu nhiệm của nước thiên đàng. Ai hiểu điều này, sẽ biết chú ý lắng nghe, tiếp nhận và chăm chút hạt giống đức tin trong lòng mình, đó là những hạt giống sự sống siêu việt của Đức Chúa Trời. Người lấy lòng thật thà, tử tế mà nghe đạo, biết gìn giữ, thì sẽ kết quả một cách bền lòng.

Trong Ma-thi-ơ 13, Chúa dùng nhiều thí dụ để dạy về nước thiên đàng. Chúng ta cũng sẽ học được nhiều điều trong đó.

Thí dụ về lúa và cỏ lùng - cảnh báo chúng ta rằng trong ruộng của Đức Chúa Trời, nghĩa là ngay trong Hội thánh và những nơi mang danh Ngài, có lúa thật và cả cỏ lùng giả tạo nữa. Thậm chí mắt con người chúng ta không thể phân biệt được ai là có đức tin thật và ai là kẻ giả hình, chỉ có đến ngày phán xét, chính thiên sứ sẽ thâu cỏ lùng và đốt sạch hết chúng đi. Cũng có ý như vậy là ngụ ngôn về người đánh cá, sẽ lọc ra cá tốt để giữ lại, và cá xấu thì ném đi, thì các thiên sứ cũng sẽ chia tách kẻ ác khỏi người công bình, ném kẻ ác vào lò lửa đời đời.

Trong những câu Ma-thi-ơ 13:31-33, chúng ta thấy mọi điều trong nước Chúa bắt đầu đều nhỏ, nhưng sau này sẽ có kết quả lớn hơn mọi thứ khác trong đời.

Hãy bắt đầu tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công chính Ngài ngay trong lòng mình. Hãy quyết tâm tuân phục và làm theo ý chỉ của Cha thiên thượng, thay đổi từ những việc nhỏ. Dần dần, chúng ta sẽ lớn lên trong nhận thức về Chúa và đường lối Ngài, khi đó quyền phép sự sống sẽ càng biến đổi con người bên trong, nước thiên đàng sẽ càng mở rộng trong lòng, và đời sống chúng ta sẽ kết quả thật nhiều.

Cùng với những bông trái tâm linh, là đời sống bình an thỏa nguyện, với mọi nhu cầu tâm hồn và thuộc thể được Chúa đáp ứng, vì chúng ta đi theo đường lối sự sống của Ngài! Khi đó mỗi người đều sẽ là nhân chứng sống, là người dẫn đường, là người chỉ dạy được cho nhiều người khác biết tìm về Con Đường, Chân Lý, và Sự Sống - là Cứu Chúa Jê-sus yêu quí của chúng ta!

Amen!

MS Trần Quốc Hùng.

Hội thánh Tin lành Moskva. 04/2016
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtube:

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru