ngu tuan trao giayNgày 19 -10- 2009 đã trở thành một ngày lịch sử của Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam. Với giấy phép hoạt động tôn giáo của Chính phủ được trao cho Hội thánh sau 20 năm đầy nước mắt lao nhọc, ngày hôm nay 20,000 tín hữu của Hội thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam đã chính thức bước ra từ những buổi thờ phượng thầm lặng tại tư gia để hướng đến thờ phượng tại những ngôi giáo đường công khai cùng những triển vọng rộng mở để phát triển Hội thánh cách hợp pháp trong tương lai.


Kính gởi quý Mục Sư và qúy tôi tớ Chúa,

Thay cho Ban Tổng Quản Trị Hội Thánh Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam, tôi rất vui mừng  kính báo dến quý vị Mục sư và quý tôi tớ Chúa :

Hội Thánh  Phúc Âm Ngũ Tuần Việt Nam sau 20 năm sinh họat thầm lặng, nay  đã được nhà nước thông báo sẽ cấp Giấy chứng nhận họat động tôn giáo cho Hội Thánh chúng tôi. Buổi lễ  cấp Giấy chứng nhận này sẽ được diễn ra vào sáng 19/10/2009 vào lúc 9 giờ sáng tại Thành Phố Hồ Chí Minh .

Page 2 of 2

© 1999-2017 Tinlanh.Ru