Giê-xu, con vọng trông (music)

Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu, con vọng trông"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát

 

Giê-xu, con vọng trông (F 4/4)


1. Giê-xu, lạy Chúa con vọng trông.

Tình yêu Chúa đã biến đổi trong tâm linh con.

Và vinh hiển Chúa phản chiếu luôn ở trong tâm này.

Giê-xu, lạy Chúa con nhìn Ngài.


2. Giê-xu, lạy Chúa con lặng nghe.

Lời hằng sống rất quý giá chỉ ở nơi Ngài.

Lòng con đây vẫn biết rõ: Chúa là Cha Nhân Từ.

Giê-xu Ngài hỡi con nghe Ngài.


3. Giê-xu, lạy Chúa con hằng trông.

Ngày của Chúa sớm kíp đến theo như Lời Ngài.

Người trên đất sẽ nhướng mắt lên nhìn chăm chăm Ngài.

Giê-xu, lạy Chúa con trông Ngài.© 1999-2017 Tinlanh.Ru