Ý nghĩa cuộc đời

Không có Ngài con sẽ sống ra sao?

Ngày sẽ tối đen, vầng dương vụt tắt

Không tình yêu thương, chẳng còn lẽ thật

Chỉ mỗi dối lừa, tội lỗi, bon chen

Tâm linh con là một khối xám đen

Không được huyết Chúa Giê-xu thanh tẩy

Sau đời này, địa ngục sâu biết mấy

Muôn linh hồn khóc lóc nghiến răng


Hãy sống cuộc đời có Chúa cạnh bên

Để một ngày Chúa Giê-xu đón bạn:

“Hỡi đầy tớ ngay lành, trung tín

Hãy vui mừng đón nhận mão triều thiên ”© 1999-2017 Tinlanh.Ru