Chúa là...

Như ngọn đèn tỏa sáng

Giữa bóng tối âm u

Giúp cho cả loài người

Nếu biết tìm đến Chúa

Chúa chính là tất cả

Nếu biết trông cậy Ngài

Hãy tìm đi sẽ gặp

Người có mặt mọi nơi

Chúa chính là quyền năng

Hãy xin đi sẽ được

Mọi ốm đau bệnh tật

Chúa sẽ đẩy lùi xa

Những lo lắng gần xa

Những nan đề khó giải

Ngài đều biết tất cả

Đấng toàn tri là Ngài

Luôn giang rộng vòng tay

Để yêu thương con trẻ

Không bao giờ thay đổi

Vì Chúa chính là Cha.

Đoàn Hồng Thủy

Mát-xcơ-va 2007© 1999-2017 Tinlanh.Ru