Chút quà đầu xuân dâng Chúa

Đời con đã được đổi thay

Từ khi có Chúa mỗi ngày mỗi xuân

Chúa ơi bao nỗi ưu phiền

Chúa đem đi hết đời con thanh bình.

Chúa mang tội đến thập hình

Cho con được sống bình minh trọn đời

Con yêu Chúa lắm Chúa ơi

Nói sao cho hết những lời tạ ơn.


Kể sao cho hết nguồn cơn

Bao lần Chúa đến cứu con đúng kỳ

Chúa là nguồn sáng con di

Chúa ơi con chẳng sợ chi nữa rồi.


Cho dù vật đổi sao dời

Con luôn vững bước suốt đời bên Cha

Nơi Cha vinh hiển sáng loà

Dẫn con bên bước đường xa gập ghềnh.


Đôi chân con vẫn nhẹ tênh

Bình an ách nhẹ bên mình con mang

Đêm nay năm mới xuân sang

Xin Cha ban phước an khang mỗi nhà


Dâng lòng thành kính lên Cha

Mong Cha nhận lấy chút quà lòng con.

Hoàng Bích Hợp

Xuân 2007© 1999-2017 Tinlanh.Ru