Nguồn sự sống (thơ)

Thuở ban đầu có cây sự sống

Là Chúa ban cho cả loài người

Đáng tiếc thay vì chẳng vâng lời

Đã tiếp nhận cho mình sự chết

 

Tình yêu thương mà Cha chẳng tiếc

Mong Con Ngài xuống cứu thế gian

Ngài thấu hiểu nỗi đau truyền thuyết

Cứ quẩn quanh chẳng biết lối ra

 

Ngài vui lòng lên cây thập giá

Huyết đổ tuôn để mở con đường

Ngài phục sinh nên linh sự sống

Nước sẽ thành mạch nước tràn tuôn

 

Ngài là bánh trên trời ban xuống

Nuôi dưỡng ta sinh trưởng mỗi ngày

Là nguồn nước mỗi ngày ta uống

Ngài trong ta, ta ở trong Ngài

 

Cây sự sống là dòng sông sự sống

Từ nơi Ngài tuôn chảy đời đời

Lời của Chúa là thần linh sự sống

Lời của Ngài là ánh sáng rạng soi

 

Ta tiếp nhận Ngài là nguồn sống

Cây héo khô rồi sẽ trổ bông

Ngài cho ta một mùa xuân mới

Mùa bội thu trên khắp cánh đồng

 

02-04-2012

Phạm Thị Phượng© 1999-2017 Tinlanh.Ru