Tất Cả Từ Ngài

Cả một thời khổ đau buồn chán,
rất kiêu căng tôi nói với Jêsus:
- Cần gì đến ông tự tôi làm tất cả.
Đức tin ư? Chỉ mấy kẻ yếu hèn.

Nhưng Chúa đã tìm tôi và tôi đã gặp Ngài,
Thân đẫm máu nhục hình trên thập tự.
Trái tim gian dối của tôi đầu hàng và tự nhủ:
Một phần từ Ngài còn lại từ con.

Ngày qua ngày tôi thấy mình càng biến đổi tốt hơn.
Trong sự thương xót lớn lao,
trọn vẹn và tự do,
Chữa lành và nâng đỡ,
Tôi nguyện thầm: phần lớn từ Ngài, còn một chút từ con.

Cao hơn chiều cao của Trời,
Sâu hơn bề sâu của biển,
Chúa ơi! Tình yêu Ngài đã thắng.
Nguyện tất cả từ Ngài, chẳng một chút từ con!

Đ.H& P.H


© 1999-2017 Tinlanh.Ru