Tình yêu màu xanh

(tặng Jê-sus Chúa tôi và Thanh Hà vợ tôi)
Em có biết một tình yêu màu xanh
Cháy trong lòng Cha khi Ngài nhìn xuống đất,
Đất thuở xưa con cái Ngài đã mất
Vào tay kẻ thù, khi chối bỏ lời răn.

Là tình yêu khiến Jê-sus xuống trần
Chịu đớn đau, khinh mọi điều sỉ nhục
Dòng máu tuôn, khi đầu Ngài ngả gục
Giá trả trọn rồi cho mỗi chúng ta.

Tình yêu màu xanh, tình yêu bao la
Trải mọi thời gian, mọi người, mọi nước;
Sẵn lòng tha dù ta bao tội ác;
Để đem ta về với lại trời cao.

Ôi, một tình yêu sâu nặng làm sao,
Vẫn ở cùng ta từng giờ từng phút.
Như Thánh Linh dõi theo ta từng bước,
Ngóng đợi giờ ta kêu gọi Jê-sus.
*
Anh đã gặp một tình yêu màu xanh,
Trong mắt em khi kể về Cứu Chúa.
Anh đã tin dù ban đầu lần lữa.
Để từ đó,
trong anh,
cũng cháy một tình yêu màu xanh.

 

T.Q.H.© 1999-2017 Tinlanh.Ru