ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN

Article Index

derek1

ĐỨC THÁNH LINH TRONG BẠN TRƯỚC LỄ NGŨ TUẦN

Qua Kinh thánh chúng ta nhận được sự hiểu biết mà chúng ta không thể nhận được bằng cách nào khác. Một trong những khải thị quan trọng hàng đầu của Kinh thánh là bản tính của Đức Chúa Trời. Kinh thánh tiết lộ một sự mầu nhiệm mà chúng ta không thể nào biết được từ một nguồn gốc nào khác. Sự mầu nhiệm đó là Đức Chúa Trời. Ba hơn một, Ba Ngôi nhưng là một Đức Chúa Trời. Ba Ngôi được khải thị trong Kinh thánh là Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh linh. Loạt bài nầy sẽ đề cập đến Đức Thánh linh.

Thân vị và công vụ của Đức Thánh linh là một trong những sự khải thị phong phú và rõ rệt trong toàn bộ Kinh thánh. Điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là Đức Thánh linh chính là một thân vị giống y như Đức Chúa Con. Theo phép so sánh của loài người, thật dễ cho chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời là Đức Cha là một thân vị, Đức Chúa Trời là Đức Con là một Thân vị, nhưng không dễ để nhận thức rằng Đức Thánh linh cũng là một Thân vị.

Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời biết mọi sự, không có điều gì che dấu khỏi Đức Chúa Trời và qua Đức Thánh linh Đức Chúa Trời hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc. Hai đặc tính nầy đã được mô tả bằng hai danh từ thần h ọc tương ứng là Vô sở Bất tri ( Toàn - tri), và vô sở Bất tại ( Toàn tại). Điều nầy đã được tiết lộ trong những khúc Kinh thánh khác nhau. Giêrêmi 23 : 23- 24, “ Đức Giêhôva phán : Ta có phải là Đức Chúa Trời ở gần mà không phải là Đức Chúa Trời ở xa sao? Đức Giêhôva phán : có người nào có thể giấu mình trong các nơi kín cho Ta đừng thấy chăng? Đức Giêhôva phán : há chẳng phải Ta đầy dẫy các từng trời và đất sao?”.

Đức Chúa Trời đầy dẫy từng trời và đất. Không có chỗ nào mà không có Đức Chúa Trời. Không có một nơi nào xảy ra mà Đức Chúa Trời không biết rõ. Đây là điều được tiết lộ cách đẹp đẽ trong phần mở đầu của Thi thiên 139 : 1-12.

“ Hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi, Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy.
Từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi,
Chúa xét các nẽo đàng và sự nằm ngủ tôi,
Quen biết các đường lối tôi
Vì lời Chúa ở trên lưỡi tôi
Kìa, hỡi Đức Giêhôva, Ngài đã biết trọn hết rồi
Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước
Thật tay Chúa trên mình tôi....
Sự tri thức dường ấy, thật kỳ diệu quá cho tôi,
Cao đến nỗi tôi không với kịp !
Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa?
Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?
Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó.
Ví tồi nằm dưới âm phủ, kìa Chúa cũng có ở đó
Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông
Bay qua ở tại cuối cùng biển
Tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi
Tay hữu Chúa cũng sẽ nắm giữ tôi
Nếu tôi nói : Sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối,
Thì chính sự tối tăm không thể che giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày,
Và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa”.

Thật là những lời đẹp đẽ ! Sự tiết lộ về sự khôn ngoan vĩ đại của Đức Chúa Trời thật kỳ diệu biết bao. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời thẩm thấu toàn cả vũ trụ. Không có nơi nào mà bạn có thể chạy đi hay trốn khỏi Đức Chúa Trời. Không có khoảng cách nào có thể phân cách bạn khỏi Ngài. Không có bóng tối nào có thể che lấp bạn khỏi Ngài, Đức Chúa Trời ở khắp mọi nơi, suốt cả toàn thể vũ trụ, Ngài biết tất cả mọi điều xảy ra ở khắp mọi nơi.

Chìa khóa để khai mở bí mật là nằm ở câu 7, là chỗ tác giả Thi thiên nói rằng : “ Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa?. Đây là một thí dụ điển hình về thơ ca của người Hi - bá -lai, ở đó hai nửa câu thơ đều nói chủ yếu về một điều. Sự hiện diện của Đức Chúa Trời khắp cả vũ trụ là Đức Thánh Linh của Ngài. Qua Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời hiện diện khắp mọi nơi, và qua Đức Thánh linh Đúc Chúa Trời biết tất cả mọi sự đang xảy ra trong khắp cả vũ trụ, vào bất cứ lúc nào. Đức Thánh linh đã tích cực hành động trong vũ trụ từ lúc sáng thế trở đi. Thi thiên 33 : 6 cho chúng ta biết quá trình thực sự của sự sáng tạo : “ Các từng trời được làm nên bởi Lời Đức Giêhôva, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có”.

Chỗ mà bản tiếng việt dịch là “ hơi thở”, thì nguyên văn tiếng Hi - bá -lai là “ linh”. Câu nói có thể thay đổi cách đọc thành : “ Các từng trời được làm nên bởi Lời Đức Giêhôva, cả cơ binh trên trời bởi linh của miệng Ngài mà có”. Nói cách khác, hai tác nhân vĩ đại của sự sáng tạo đã tạo thành vũ trụ nầy là lời của Đức Chúa Trời và Linh của Đức Chúa Trời, hay là Đức Thánh linh.

Nếu chúng ta giở lại các câu đầu của Kinh thánh mô tả sự sáng tạo, chúng ta thấy việc nầy đã được tiết lộ trong nhiều chi tiết hơn : “ Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực, Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước. Đức Chúa Trời phán rằng : Phải có sự sáng, thì có sự sáng”. ( Sáng 1 : 2-3). Sự hiện diện của Thánh linh Đức Chúa Trời đã có mặt tại đó trong sự tối tăm vô hình, trong chỗ trống không, trong mặt vực. Chữ “ vận hành” ở đây gợi ý về một con chim. Nhiều lần trong Kinh thánh, Đức Thánh linh được nhận dạng như là chim bồ câu thiêng thượng. Ở đây chúng ta có chim bồ câu thiên đàng, là Đức Thánh linh đang bay lượn trên mặt nước tối tăm vô hình.

Câu 3 nói rằng : “ Đức Chúa Trời phán rằng : Phải có sự sáng, thì có sự sáng”. Ở đây một lần nữa, cả hai tác nhân của sự sáng tạo : Thánh linh của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời. Khi cả hai kết hiệp làm một, thì sự sáng tạo xảy ra. Khi nào Thánh linh của Đức Chúa Trời và Lời của Đức Chúa Trời có mặt, thì có một điều mới mẽ - trong trường hợp nầy là ánh sáng - được sáng tạo. Aùnh sáng hiện hữu, được hình thành bởi linh và lời của Đức Chúa Trời. Bạn có thể thấy rằng Đức Thánh Linh đã hoạt động trong vũ trụ từ lúc sáng tạo trở đi, và Ngài luôn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi trong vũ trụ. Trong một ý nghĩa, Đức Thánh linh là tác nhân tích cực hiệu quả của Ba Ngôi Đức Chúa Trời.

Đức Thánh Linh đã cảm thúc và ban quyền năng cho tất cả những người của Đức Chúa Trời ở thời Cựu ước. Danh sách quá dài để ghi ra hết, nhưng chúng ta sẽ được đề cập đến một vài ví dụ. Thứ nhất là Bết - sa - lê - ên, người đã vẽ kiểu và tạo dựng trên hòm giao ước cùng những khí mạnh cho đền tạm của Môise. Đức Giêhôva phán trong Xuất Êdíp tô ký 31 : 2-3 “ Nầy, Ta đã kêu tên Bết - Sa - lê - ên, con trai của U - ri cháu của Hu - rơ, trong chi phái Giuđa. Ta đã làm cho người đầy dẫy Thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng, và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ”.

Chính Thánh linh của Đức Chúa Trời đầy dẫy Bết salêên ban cho ông khả năng để tạo ra những sáng kiến thủ công kỷ xảo. Điều luôn luôn cảm động lòng tôi, chính ông là người đầu tiên trong Kinh Thánh được nói đến như là người đầy dẫy Đức Thánh Linh. Kết quả, trong trường hợp của ông là nghề thợ thủ công. Điều nầy tăng giá trị rất cao cho nghề thợ thủ công.

Trong Phục truyền 34 : 9, chúng ta đọc thấy về Giôsuê : “ Giôsuê, con trai của Nun, được đầy dẫy Thần khôn ngoan ( một cách nói khác về Đức Thánh Linh), vì Môise đã đặt tay mình trên người. Dân Ysơraên bèn vâng lời người và làm theo điều Đức Giêhôva đã phán dặn Môise”. Giôsuê là một nhà đại lãnh tụ quân sự đã chinh phục Đất Hứa, và ông đã làm điều đó bởi vì đã được đầy dẫy Thánh linh của Đức Chúa Trời.

Chúng ta đến với Ghêđêôn ở sách Quan xét 6 : 34 “ Thần của Đức Giêhôva cảm hóa Ghêdêôn, người thổi kèn, các người A- bi - ê- xê- rít bèn hiệp lại đặng theo người”. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã giáng trên Ghêđêôn và khiến ông thành một lãnh tụ mạnh mẽ. Trước đó, ông vốn là thanh niên nhút nhát đập lúa mạch nơi bàn ép, không làm được gì nên chuyện, nhưng ông đã được biến đổi nhờ Thánh linh của Đức Chúa Trời cảm hóa ông. Chúng ta đọc về Đavít một vị vua vĩ đại và là tác giả Thi thiên, trong 2 Samuên 23 : 1-2 : “ Nầy là lời sau hết của Đavít. Nầy là lời của Đavít, con trai Y - sai tức là lời của người được dâng lên cao thay, đấng chịu xức dầu của Đức Chúa Trời Giacốp và làm kẻ hát êm dịu của Ysơraên Thần của Đức Giêhôva đã cậy miệng ta mà phán, và lời của Ngài ở nơi lưỡi miệng ta”.

Đavít đã cho chúng ta những Thi thiên đẹp đẽ đó bởi vì “ Thánh linh của Đức Giêhôva đã cậy miệng ta mà phán, lời của Ngài ở nơi lưỡi của miệng ta”. Cần lưu ý ở đây nữa, đây là linh của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời. Trong 2 Phierơ 1 : 21, Phirerơ ý gồm tóm chức vụ của tất cả các tiên tri Cựu ước khi ông nói : “ Vì chẳng hề có lời tiên tri nào là bởi một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”. Mỗi một vị tiên tri mang đến một sứ điệp chân thật từ Đức Chúa Trời, đều không bao giờ nói ra hoặc sáng kiến riêng, hoặc theo sự suy nghĩ riêng lý luận riêng hay sư hiểu biết riêng, nhưng họ đã được cảm thúc ( thúc đẩy linh cảm, dẫn dắt) bởi Đức Thánh Linh điều đó khiến cho sứ điệp của ông không còn là của loài người, nó trở thành sứ điệp của chính Đức Chúa Trời.

Khi chúng ta nhìn xem thí dụ về những người nầy và những người khác, chúng ta đi đến kết luận rằng tất cả những người trong thời Cựu ước đã phục vụ Chúa cách đẹp lòng và có hiệu quả đều đã làm được điều đó thông qua quyền phép và sự linh cảm của Đức Thánh linh. Chắc chắn đây là một bài học cho chúng ta, họ không thể hầu việc Đức Chúa Trời cách có kết quả nếu không có Thánh linh thì chúng ta cũng vậy.© 1999-2017 Tinlanh.Ru