Bạn cho phép Đức Chúa Trời lớn đến đâu.

Đức Chúa Trời không thay đổi, nhưng quan niệm chúng ta về Ngài thay đổi.

Bạn có thể hạn chế Ngài còn bằng tầm cỡ lễ nghi tôn giáo của bạn. Bạn có thể hạn chế Ngài còn bằng kích thước nan đề của bạn. Bạn có thể hạn chế Ngài còn bằng kích thước tài khoản của bạn trong nhà băng. Và bạn cũng có thể cho phép Ngài là Đức Chúa Trời vĩ đại. Ngài là Đấng Tạo dựng nên vũ trụ, yêu thương mỗi một con người.

Trong sách Thi thiên có nói về chuyện Đức Chúa Trời không hài lòng vì con người hạn chế Ngài.

"Biết mấy lần chúng nó phản nghịch Ngài nơi đồng vắng, và làm phiền Ngài trong chốn vắng vẻ! Chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc Đấng thánh của Y-sơ-ra-ên." (Thi thiên 78:40-41)

Họ đã nhìn thấy Ngài rẽ nước biển Đỏ, nhưng họ không thấy nổi Ngài đã nuôi ăn họ. Điều đó hôm nay cũng đúng. Chúng ta có thể thấy Đức Chúa Trời làm các công việc vĩ đại, nhưng không giúp đỡ chúng ta trong các nan đề nhỏ bé của chúng ta. Hãy mời Ngài giúp cho những quyết định hàng ngày của bạn. Hãy nhớ Ngài đã nói rằng bạn không có được chỉ vì bạn không cầu xin mà thôi! (Gia-cơ 4:2)

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru)© 1999-2017 Tinlanh.Ru