Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người để họ sáng tạo, chứ không phải để họ được nhồi đầy giáo điều.

Tôn giáo dậy người ta không suy nghĩ. Và cũng chính việc người ta sợ hơn cả là phải suy nghĩ. Họ sẵn sàng làm bất cứ công việc gì chỉ để tránh được sự bất an mà liên quan với qua trình suy nghĩ. Bạn trở nên một người giáo điều đầy giáo lý lý thuyết, khi mà những người khác bắt đầu nghĩ thay cho bạn. Đó là nguyên nhân tại sao có rất nhiều Hội Thánh xưa kia một thời sống động mà bây giờ đã chết. Những người lãnh đạo các Hội Thánh đó dậy dỗ giáo điều, chứ không dậy cách suy nghĩ. Sự nhồi nhét giáo điều à một quá trình, khi mà con người trở nên một bản sao của một con người khác, mà không trở nên một hình ảnh của Đức Chúa Trời. Và cái đích cũng bị ngấm ngầm thay đổi: không phải là theo Đấng Christ nữa, mà là theo Hội Thánh của Đấng Christ. Sự tự do chân chính theo như Kinh-Thánh có chỉ định ranh giới của sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời, mà trong đó chúng ta thực hành quá trình suy nghĩ sáng tạo. Tất cả những gì nằm bên ngoài điều đó được xem như là sự lầm lạc, nhưng thực ra nó cho phép một tầm cao ngọn bút (sáng tạo) lớn hơn là nhiều Hội Thánh muốn cho phép.

Đó là một cạm bẫy cuối cùng của ma quỉ đối với những người nhiệt thành hơn cả trong số cơ-đốc nhân. Nếu nó không thể nào cám dỗ bạn vào một đời sống trong tội lỗi và chiều theo dục vọng của xác thịt, thì nó sẽ cố lấy sự sốt sắng nhiệt thành với Đức Chúa Trời của bạn mà biến điều đó thành vũ khí của tôn giáo, để ràng buộc con người không phải là bằng dục vọng xác thịt nữa, mà bằng kiểu sùng đạo nô lệ. Những người mà trong lòng có sự nóng cháy mong muốn đẹp lòng Chúa, rất dễ bị mắc vào mũi câu này.

Tôi nhớ một giấc mơ mà Đức Chúa Trời ban cho tôi (Kê-vin) vào năm 1984. Trong giấc mơ đó tôi mặc một cái áo chùng thâm dài mà chạy cùng với mục sư của tôi, nhưng cái áo chùng đó cứ vướng mắc chân và tôi cứ ngã lên ngã xuống. Khi tôi tỉnh dậy, Đức Chúa Trời nói với tôi rằng tôi đang trở nên sùng đạo. Ngợi khen Chúa về lời cảnh tỉnh đó. Cũng hãy để nó giúp cho các bạn.

 

T.L. Osborn

(trích từ sách "Vàng của Đức Chúa Trời" do Kevin McNulty biên soạn - ND - T.Q.H. Tinlanh.Ru )© 1999-2017 Tinlanh.Ru