Người ta sống không chỉ nhờ bánh

Con-nguoi-song-khong-chi-nho-banh-ma-thoi
Người ta sống không chỉ nhờ bánh

Bạn có biết: Câu người Nga thường nói: "Не хлебом единым живет человек" - "người ta sống không chỉ nhờ bánh" là từ đâu ra không?
Đó là một phần đầu của câu Kinh thánh bày tỏ chân lý sống:

"Con người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng cũng nhờ mọi lời nói từ miệng Đức Chúa Trời" (Mt 4:4, Phục truyền 8:3, HD2011)

Lời Chúa sinh ra đức tin trong lòng người.

Lời Chúa mở mắt, cho sự khôn ngoan soi sáng, là ngọn đèn dẫn lối đi trong cuộc sống. 

Lời Chúa thực sự là đồ ăn nuôi dưỡng tâm linh tâm hồn con người, khiến con người no nê vui thỏa trong nhận thức chân lý, nhờ đó mà xây dựng cuộc sống mọi mặt được thịnh vượng

Lời Chúa đem đến sự sống của Đức Chúa Trời cho tâm linh, tâm hồn, và cả thân thể bạn nữa. Đừng sống thiếu đói Lời Chúa, bạn nhé!© 1999-2017 Tinlanh.Ru