Tại sao tôi tin Kinh Thánh là chân lý

Article Index

Bible(T.L. Osborn - trích sách "Cuộc sống tốt đẹp")

Để thực sự có được cuộc sống tốt đẹp, đức tin bạn phải dựa trên sự tin quyết hoàn toàn rằng Kinh Thánh được Đức Chúa Trời hà hơi. Tôi muốn chia sẻ năm lý do, tại sao tôi tin Kinh Thánh là chân lý.

Tôi viết những điều đó cho những người muốn tin Kinh Thánh. Tôi có thể viết cả tuyển tập dẫn chứng thần học mà vẫn không thuyết phục nổi ai là người không muốn tin.

Khi Đấng Christ (Chúa Jêsus) gọi La-xa-rơ sống lại, những người Pha-ri-si bèn quyết định giết Ngài. Đến cả sự sống lại của người chết còn không nặng hơn những định kiến của họ, và bản chất con người giờ vẫn chưa thay đổi. Vì thế nên tôi nói rằng đây là những cơ sở đơn giản và thực tế cho đức tin vào Kinh Thánh. Nó có thể giúp bạn tin và nhận được cuộc sống hạnh phúc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho bạn.

Tôi tin rằng Thánh Kinh là chân lý bởi cớ sự đầy đủ và hài hòa của mình.

Bốn mươi con người: những người chăn chiên, đánh cá, chính trị gia, các vua, các nhà thơ, triết gia, hoạt động nhà nước, tiên tri, nhà truyền giảng, thâu thuế, thầy thuốc, đã sống trong khoảng hai ngàn năm, đã viết 66 cuốn sách khác nhau theo nhiều chủ đề: sử ký, thi ca, tiên tri, thư tín, châm ngôn, ẩn dụ, ngụ ngôn.

Những tác giả này, với mức độ văn hóa và truyền thống khác nhau, đã viết ở nhiều nước trên hai lục địa, ở những nước cách nhau xa hàng trăm dặm. Nhưng trong Kinh Thánh không có sự mâu thuẫn và đứt đoạn. Ngược lại, những sách đó chứa đựng chung một hệ thống cơ sở đức tin, một chương trình cứu rỗi, một tiêu chuẩn sống, một quy luật đức tin, và vẫn một câu chuyện tình yêu thương và sự cứu chuộc.

Ngăn cách bởi hàng trăm dặm, trong nhiều thế kỷ khác nhau 40 tác giả, cả nam lẫn nữ, đã viết ở Sy-ri, ả-rập, ý, Hy-lạp, sa mạc Si-nai và sa mạc Giu-đê, trong ngục tù Bi-ma, trên đảo Bát-mô, trong đền thờ núi Si-ôn, bên bờ sông ở Ba-by-lon và Kê-đa. Bằng cách nào mà họ giữ được sự hiệp một trong ý nghĩ như vậy?

Có thể nào nhiều người như vậy với truyền thống văn hóa khác nhau lại cùng nhau nghĩ ra một vụ lừa dối chung? Điều đó chắc không tưởng tượng nổi, và theo lô-gích tôi thấy tin tưởng những gì họ viết và tôi tin rằng những lời đã nói ra và viết ra là do được Đức Chúa Trời cảm động, có ích cho loài người. Và điều đó còn dược kiểm tra suốt hai chục thế kỷ. Lịch sử không ghi lại trường hợp nào có con người hay xã hội nào mà thử sửa Kinh Thánh cho tốt hơn. Không một khám phá khảo cổ mới nào mang đến mâu thuẫn, mà chỉ làm những kẻ cười giễu Kinh Thánh phải hổ thẹn. Càng đọc Kinh Thánh, tôi càng tin hơn.

Những nhà khoa học mà nghi ngờ Kinh Thánh, họ không tìm được một sai lầm nào, ngược lại, mỗi một phát minh khoa học mới chỉ khẳng định những điều Kinh Thánh viết.

Những nhà khoa học đã phạm nhiều sai lầm không đếm nổi. Vài trăm năm trước thôi họ còn tin rằng trái đất phẳng. Vào năm 1890 có một nhà chế tạo máy còn nói: "Suy nghĩ lành mạnh nói với chúng ta rằng, nếu có một xe nào được chế tạo ra mà chạy tốc độ 50 dặm một giờ, thì người lái xe sẽ không thể giữ được hơi thở".

"Nhưng Lời Chúa còn lại đời đời. Và lời đó là đạo Tin lành đã giảng ra cho anh em" (1 Phi 1:25)

Tôi tin rằng Thánh Kinh là chân lý bởi chứng cớ của những người chịu chết vì đạo.

Nhiều con người và chính phủ không chỉ một lần đã từng thử tiêu diệt đức tin vào Đức Chúa Trời. Cơ-đốc nhân bị săn đuổi và tra tấn cách không thương xót; Kinh Thánh bị đốt, những người mang nó bị ném đá chết, ném làm mồi cho thú dữ; người ta giết các tiên tri và những người theo đạo (Khải 6:9; Hêb. 11:32:38).

Nhưng "đám mây lớn những người làm chứng" (Hêb. 12:1-3) đó, là những người đã chết vì cớ lời làm chứng về Chúa Jêsus Christ, - tất cả họ đều giữ nguyên tắc yêu thương của Ngài. Họ không bao giờ trả đòn, lấy ác trả ác, không bao giờ mong muốn điều xấu cho những người theo đuổi mình. Họ đã sống và chết trong tình yêu thương, "chẳng tiếc sự sống mình cho đến chết" (Khải 12:11).

Họ tin vào lời Chúa Jêsus: "như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy" (Gi 13:34). "Đầy tớ chẳng lớn hơn chủ mình" (Gi 13:16). "Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy" (1 Gi 3:16). "Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình" (Gi 15:13).

Tôi thật kinh hoàng, khi thấy số lượng người như vậy bởi tình yêu thương phó sự sống mình vì lời chứng Tin lành. Không đơn giản do nguyên nhân chính trị hay tôn giáo, mà còn có gì lớn hơn. Phải có một chân lý sâu kín ẩn giấu ở đây.

Tôi tin rằng Thánh Kinh là chân lý bởi vì tôi đã học tin vào đó.

Cơ-đốc nhân là một trong những nhóm người tuyệt vời nhất của xã hội chúng ta.

Họ không phải là những kẻ hung bạo, gian dâm, nổi loạn, trộm cắp; họ không phải là những người không chịu trả nợ, hoặc gian dối trong công việc làm ăn; họ không bao giờ xâm phạm và chiếm đoạt những gì thuộc sở hữu người khác.

Họ là những người hòa nhã, tốt bụng, thương yêu - là cơ sở chính của xã hội. Tôi có thể tin tưởng họ được. Họ có thể thà chết còn hơn là lừa dối tôi. Họ xây dựng, mà không hủy phá. Họ là những người làm việc chăm chỉ, chứ không phải là cặn bã xã hội. Nhà ở và cuộc sống họ sạch sẽ, đầy tình yêu thương.

Họ không đánh đập và không sỉ nhục các bạn bè và con cái mình. Gia đình họ sống và làm việc cạnh nhau. Tình yêu thương làm chủ căn nhà họ.

Tất cả những điều đó làm cho tôi có thiện cảm.

Họ tin vào Kinh Thánh. Họ sống theo các nguyên tắc thánh của nó. Tôi có thể tin tưởng họ. Bông trái cuộc sống họ cũng là những gì tôi muốn có.© 1999-2017 Tinlanh.Ru