Bốn điều bạn không nên sợ để được phước hạnh Giáng sinh

Article Index

Dung-so-chiKhi đọc câu chuyện Giáng sinh, chúng ta có thể để ý thấy bốn lần trong Kinh thánh Chúa nhắc với con người rằng “đừng sợ”! Có nghĩa là để Đấng Christ được sinh ra, để sự cứu rỗi đến được với trần gian, và con người có thể tiếp nhận được một cách đầy đủ những phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã ban cho nhân loại, thì Chúa cần đến những con người biết thắng được sự sợ hãi. Điều này nếu nghĩ cho cùng thực sự không đáng ngạc nhiên lắm, vì thực ra sự sợ hãi là điều cản trở lớn nhất. Nếu suy ngẫm về điều đó để áp dụng cho đời sống của chúng ta ngày hôm nay, thì cũng giống như vậy, làm sao để mỗi một người trong số chúng ta có thể đón nhận được phước hạnh thật sự của ngày Giáng sinh - sự kiện Con Trời đến trần gian cho đời sống riêng của mình, thì chúng ta phải tập “không sợ” bốn điều sau đây...1. Đừng sợ Chúa!

Trong Kinh thánh có chép những lời sau, khi các thiên sứ hiện ra cho các mục đồng chăn chiên ở gần đó được biết tin mừng rằng Chúa đã Giáng sinh.

Lu-ca 2:10  Thiên sứ bèn phán rằng: Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân;
11  ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.


Đừng sợ Chúa, đừng sợ Tin lành, đừng sợ chi cả! Để nhận được phước mà Chúa đã mang đến cho mình, điều đầu tiên là chúng ta phải đừng có sợ hãi tránh né Ngài. Đúng là một điều hiển nhiên, phải không? Còn sợ hãi lẩn tránh Đức Chúa Trời là nguồn phước cho cả thế gian bao lâu, thì còn phải cô đơn và vất vả trong đời bấy lâu. Hãy để ý thứ tự những điều trong câu thiên sứ nói – đầu tiên là đừng sợ, sau đó mới là sự vui mừng lớn cho muôn dân! Tức là không phải Chúa cho ta một ngày vui để tạm quên đi nỗi lo sợ, mà Chúa kêu gọi chúng ta bỏ sợ hãi đi và tiếp nhận sự vui mừng lớn lao, lâu dài mãi mãi của Ngài.

Bạn có thể nói, việc gì mà tôi phải sợ, cả đời tôi có biết sợ ai bao giờ! Thế mà có đấy. Thật lòng thì ai chẳng sợ trời. Hay đúng hơn là sợ trời phạt, sợ Chúa phạt. Từ khi sinh ra lớn lên, đã biết bao nhiêu lần ta đã làm điều khuất tất, khiến lương tâm nặng nề ám ảnh một nỗi ưu sầu. Đến nỗi cứ nói đến Chúa, đến trời là trong lòng chẳng ai dám ngẩng mặt nhìn lên. Phải sợ thì người ta mới trốn tránh nói về Chúa, tránh nghe về Chúa chứ? Phải sợ Chúa thì người ta mới lảnh tránh Hội thánh – vì ở đó người ta phải đối diện với lương tâm mình, vì lương tâm cứ như là ngọn đèn của Đức Chúa Trời soi trong lòng người vậy. Thậm chí có người còn sợ tiếng nói của lương tâm đến nỗi tìm cách lấn át nó đi, bằng cách lấn lướt, chê bai và chỉ trích con cái Chúa và chính Chúa nữa.

Bạn thân mến ơi, nhưng Tin lành là ở chỗ Chúa đến không phải để kết án hay là để đòi nợ chúng ta, mà Ngài đến để cứu vớt. Đã sanh cho chúng ta một Đấng Cứu thế, là Giê-xu, là Chúa, vậy đó. Vì Chúa biết chúng ta ai cũng đang sa lầy trong tội lỗi, và không dám đến gần Ngài, cho nên Đức Chúa Trời đã chủ động đến với chúng ta. Ngài đến để chìa tay cho bạn, để giúp bạn thoát khỏi vũng lầy của đời người, còn những lỗi lầm của bạn thì Ngài cũng đã có biện pháp giải quyết tận gốc rễ rồi. Vì vậy, bạn ơi, đừng sợ Chúa! Hãy đến với Ngài, và hãy gắn bó ở luôn trong Ngài, để niềm vui thỏa thiêng liêng của ngày Giáng sinh mãi không chấm dứt trong đời sống hàng ngày của bạn. Chúa ở đâu thì ở đó có sự giải cứu và sự sống sung mãn. Hãy bám vào Ngài, liên kết với Hội thánh là gia đình của Ngài, đừng sợ chi cả!

Đừng sợ mà hãy dũng cảm thừa nhận rằng mình cần Chúa, cần sự tha thứ, cần sự giải cứu, và hãy đến với Ngài để luôn được sự giúp đỡ, tiếp sức, che chở và săn sóc hàng ngày của Ngài. Đấy mới thực sự là vui niềm vui Giáng sinh mà chúng tôi đang mời gọi bạn tiếp nhận.

Còn một điều nữa, tôi muốn nói với bạn, nếu bạn là người đã tin Chúa nhưng lâu nay có thể bạn đã vấp ngã, đã thụt lui để bị sa lầy trong đời, bạn cũng đừng nên sợ mà không quay lại. Chúa Giê-xu hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không hề thay đổi, Ngài không muốn để ai bị hư mất, mà muốn cho mọi người đều được cứu rỗi và hiểu biết chân lý. Sai sót là điều không tránh khỏi trong cuộc đời, và cũng vì thế mà Chúa là Đấng cứu chuộc, tức là Ngài sẵn lòng chuộc các tội chúng ta đã phạm và còn sẽ vấp phạm nữa, để chúng ta lại được quay về gắn bó với Ngài. Cũng vì con người vẫn thường vấp khi chưa hiểu chân lý lẽ thật, nên Ngài đã lập nên Hội thánh, tức là gia đình cùng đức tin của bạn, và đặt trong Hội thánh đó những ân tứ để giãi bày chân lý Lời Chúa cho chúng ta cùng được trưởng thành ngày một cứng cát thêm lên.


© 1999-2017 Tinlanh.Ru