Những người đeo theo Đức Chúa Trời (e-book)

Xin giới thiệu với các bạn một quyển sách mới, chia sẻ và động viên hoặc phục hồi trong chúng ta tấm lòng khao khát và sự tìm kiếm Chúa. Và cũng có Lời hứa với chúng ta là ai tìm thì sẽ gặp...

Tác giả: Tommy Tenney

Cảm ơn mục sư Nguyễn Minh Quang đã dịch và tặng cho bạn đọc Tinlanh.Ru

Những người đeo theo Đức Chúa Trời - (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru