Sinh ra để hưởng phước hạnh (e-book)

Có một cái có thể cản trở bạn rất nhiều trong đời sống noi theo Chúa - đó là khi bạn không biết rõ ý muốn tốt lành của Đức Chúa Trời.

Bạn có thể sẽ vâng theo Lời Chúa với sự sợ hãi chứ không phải là sự vui lòng, bạn có thể sẽ tìm kiếm những tai nạn và thử thách để chứng tỏ mình là người chịu khổ vì Danh Chúa. Hoặc bạn cũng có thể do dự trước nhiều thử thách hy sinh, bạn lo lắng về những điều thiệt hại vật chất khi phải vâng theo Lời Chúa... chỉ vì bạn không biết mình vốn được sinh ra để hưởng phước hạnh của Chúa Trời.

Quyển sách của mục sư Yonggi Cho sẽ giúp chúng ta tăng trưởng trong đức tin, vượt qua mọi vật cản mà đạt đến được một cuộc sống phước hạnh thật sự trong Chúa.

Sinh ra để hưởng phước hạnh (e-book)

do AOGVN gửi tặng bạn đọc Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru