Đức Thánh Linh - người bạn lớn của tôi (e-book)

Có một người hầu việc Chúa đã nhận xét - mỗi một cuộc phấn hưng trong lịch sử đều bắt đầu từ một khải thị (một sự tỏ ra) tươi mới của Đức Thánh Linh.

Để cho phấn hưng đến trên đất nước mình, chúng ta cần học hỏi nhiều điều qua các sứ giả phục hưng thời nay. Mà một trong những đại diện lớn - đó là mục sư Yonggi Cho - mục sư chủ nhiệm của Hội thánh lớn nhất thế giới. Ông chia sẻ cho chúng ta biết về những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trong đời sống và chức vụ của mình - khi ông bắt đầu nhận ra được một điều gì đó đặc biệt về Đức Thánh Linh.

Chính điều này đã hoàn toàn biến đổi sự hầu việc Chúa của ông và đưa nó lên một mức hoàn toàn mới với sự tươi mới, quyền năng và các ân tứ của Đức Thành Linh.

Có phải đây cũng là điều mà nhiều sứ giả phục hưng khác cũng thường xuyên nhấn mạnh - một mối tương giao sâu đậm với chính Thánh Linh.

Có phải đây cũng là điều lòng bạn và tôi cùng ao ước. Chúng tôi sung sướng được giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách nữa về Thánh Linh

Đức Thánh Linh - người bạn lớn của tôi (e-book) Tác giả: Mục sư Yonggi Cho© 1999-2017 Tinlanh.Ru