Sự thật về các thiên sứ

Một quyển sách hấp dẫn về một chủ đề mà trong thế gian thì rất nhiều sự tưởng tượng hoang đường, nhưng trong các bài giảng và trong vòng con cái Chúa ít ai để ý đến...

Vậy mà trong khi đó Kinh thánh có chép như sau về các thiên sứ:

"Các thiên sứ há chẳng phải đều là thần linh hầu việc Đức Chúa Trời, đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ được hưởng cơ-nghiệp cứu rỗi hay sao?"
(Hê-bơ-rơ 1:14)

Hội thánh cần phải được trang bị các hiểu biết về thiên sứ, về các thần linh đang giúp việc mình... có phải chăng chúng ta ít thấy thiên sứ hành động vì ít biết về họ - những ai đang giúp việc (phục vụ) mình?

Sự thật về các thiên sứ (phần 1)

Sự thật về các thiên sứ (e-book phần 2)© 1999-2017 Tinlanh.Ru