Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Không đường nào trở lại", vô cùng đặc biệt vì là bài hát sáng tác bằng tiếng Nga, được chuyển dịch sang tiếng Việt.

Tác giả: Ev-ghê-nhi Vo-rô-nốp-skikh (Hội thánh "Moscow Good News Church") - rất vui khi được nghe bài này hát bằng tiếng Việt tại Hội thánh Việt nam. :-)

Lời tiếng Việt: Quốc Hùng.

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Không ai ngoài Giê-xu"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


Thật là tuyệt vời khi phát hiện ra website này, mang tinh thần phục vụ, tôi cảm ơn website này đã cung cấp phần nhạc đệm cho Hội thánh hát, thật là điều ích lợi thay.

 

Xin tiếp tục phát huy ân tứ Chúa ban, chúng tôi đang cần nhạc đệm cho bài hát Hô Sa Na - Thi Thiên 130 với lời khởi đầu bài hát như sau : Từ sâu thẳm này, con cất tiếng gọi lên, Chúa ơi ....

 

Chúng tôi chờ đợi bài đệm này để tập múa tôn vinh Chúa,

 

Nguyện xin Chúa ban phước lành cho diễn đàn này,

 

Tạ Ơn Đức Chúa Trời, Ngài thật tốt lành


Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Khắp trời truyền rao"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


Mời các bạn nghe bài nhạc không lời của bài hát "Giê-xu cứu tôi"

Mục đích của những bài nhạc không lời này là để bạn có thể tập hát tôn vinh Chúa, và bạn cũng có thể dùng để làm nhạc đệm khi hát tôn vinh Chúa trong sinh hoạt nhóm của mình.

Bản quyền thuộc về Hội thánh Việt nam "Tin lành Mát-xcơ-va".

Keyboard - Hồng Nhật. Moscow 2009.

 

Xin đọc chi tiết để có lời bài hát


© 1999-2017 Tinlanh.Ru