Chúa khóc

Có những lúc trời buồn vời vợi

Mưa vẫn hoài từng giọt mãi rơi
Anh có biết vì sao Chúa khóc?
Nước mắt sầu đẫm ướt đến tôi!

 

Phải nhân thế lầm đường lạc bước?
Xa cách Ngài, từ bỏ yêu thương
Chọn danh vọng, tiền, tài, bạo ngược
Để rồi tàn như áng mây vương!


Phải tội lỗi nhận chìm nếp sống?
Với màn đêm che khuất ơn hồng
Tham vọng lớn khiến anh đeo đuổi
Giờ được gì... cũng kể bằng không!


Phải tôi đã... thêm lần phạm tội?
Đồng mưu sâu để giết Chúa mình?
Phải tôi đã... cố tình lầm lỗi
Để Chúa hiền xưa chịu nhục hình


Chúa buồn lắm, trời rưng rưng khóc
Cho mưa về từng giọt rơi rơi
Anh có biết... mình đang cô độc?
Giữa biển người... buồn lắm anh ơi!


Chúa đang gọi tôi, anh tha thiết
Giọng Ngài buồn héo hắt ngoài hiên:
"Con yêu dấu trần đời ngã nghiệt
Mở cửa lòng, Ta đến gần bên!"


11/20/01

TL Pham© 1999-2017 Tinlanh.Ru