Gặp gỡ Đức Chúa Trời ở Bê-tên

Smith Wigglesworth

Gia-cốp đã lừa dối trong nhiều chuyện. Nhờ dối trá mà được quyền trưởng nam và đàn chiên. Ông vốn là kẻ lừa đảo. Quả thật là ma quỉ đã chơi khăm ông, nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời - Gia-cốp còn biết một điều là Đức Chúa Trời đã giữ lời hứa.

Lừa được Ê-sau và giành được quyền trưởng nam - ông chạy trốn đến Cha-ran về gia đình nhà mẹ mình (Sáng 28:5). Dọc đường đến Cha-ran đã xẩy ra cuộc gặp với Đức Chúa Trời và điều đó đã biến đổi cuộc đời ông.

Ông gọi tên chỗ đó là Bê-tên, có nghĩa là nhà cầu nguyện, nhà của Đức Chúa Trời (Sáng 28:19).

Tại Bê-tên Đức Chúa Trời đã cho Gia-cốp thấy một cái thang kỳ diệu dẫn từ dưới đất lên trời, và các thiên sứ lên xuống trên thang ấy. Trần thế đã vào được thiên đàng.

Sau đó một thời gian Đức Chúa Trời lại dẫn ông ta quay lại chỗ đó (Sáng thế ký 35:1-15). Việc ông đã lang bạt những đâu là không quan trọng. Đối với Đức Chúa Trời điều đó không có ý nghĩa gì nữa. Đức Chúa Trời đã hứa với ông và Ngài đã dẫn ông quay lại.

Thật kỳ lạ thay là cách mà Đức Chúa Trời đến gặp chúng ta trong hoạn nạn. Khi lời kêu cầu thốt ra từ một trái tim tan vỡ, thì Đức Chúa Trời đến. Bạn đã từng ở đó chưa? Đã bao nhiêu lần bạn thử và đã gặp thất bại?

ồ, bạn của tôi ơi, hãy để cho Ngài đến, và mọi chuyện sẽ kết thúc. Hãy cho phép Đức Chúa Trời đến! Bạn sẽ cho phép chứ?

Ôi, thật sung sướng làm sao biết được rằng Đức Chúa Trời với sự thương xót của Ngài không bao giờ để ta thất vọng.

Trích dịch từ tuyển chọn của Smith Wigglesworth, ND - Q.H. - Tinlanh.ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru