Ngược gió!

Nguoc-gio---su-thang-hon-the-gian-la-duc-tin-chung-ta
Tinlanh.Ru  - NGƯỢC GIÓ!

"Khi thấy mọi điều như đang chống nghịch lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ gió nghịch chiều, chứ không phải thuận chiều." - Henry Ford

Và cũng có lời nhận xét xác đáng nữa:

Người thường hay cầu nguyện với Đức Chúa Trời – "Xin Chúa đừng cho con gặp phải nan đề", còn người mạnh mẽ thì cầu nguyện – "xin Chúa cho con sức mạnh để đối diện nan đề".

"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." (Gia-cơ 1:2-4)

Không phải nan đề nào cũng đến từ những lỗi lầm của bạn, và không phải cứ thử thách hoạn nạn nào cũng có thể đổ thừa cho Đức Chúa Trời.

Nhưng có những điều bắt buộc phải nếm trải, những nan đề mới bắt buộc phải giải quyết, những thay đổi bắt buộc phải xảy ra, nếu bạn muốn lớn hơn lên.

Đặc biệt là trong tính cách, trong đức tin, trong quan hệ với mọi người trong cuộc sống.

Bạn có thể đã đúng, đã sống tốt với mọi người, nhưng còn có thể đúng hơn, còn có thể sống tốt hơn, còn có những tầm cao hơn để vươn tới.

Khi bạn vừa đúng, vừa nhịn nhục!

Khi bạn làm những điều tốt lành cho người ta không chỉ bởi lòng tốt mình, mà với cả đức tin để cảm hóa được lòng người cho Chúa Jê-sus! Bạn có muốn giúp cho cả gia đình, họ hàng, và những người bạn thân của mình cũng nhận được sự cứu rỗi?

Khi bạn không chỉ dùng lời cầu nguyện của mình để an ủi một con người, mà còn đầy dẫy quyền phép Đức Thánh Linh để bằng đức tin và lời cầu nguyện đem sự giải cứu kỳ diệu của Đức Chúa Trời đến cho chính con người đó. Sự chữa lành, giải cứu, phép lạ phục hồi. Bạn có muốn được quyền năng Chúa xử dụng mình không?

Khi sự hầu việc Chúa của bạn đang phục vụ hàng trăm, hàng ngàn con người, nhưng khải tượng từ Chúa đang nung nấu trong lòng bạn lại là hàng triệu triệu linh hồn đói khát chân lý. Những con người được giải phóng, được đổi đời nhờ nhận thức được chân lý trong Lời Chúa. Bạn có muốn được chia sẻ Kinh thánh theo cách tươi mới đó không?

Dù chúng ta có thể vì chưa thấy được hết tiềm năng của mình nên đã hài lòng thỏa mãn với những gì hiện có, thì Chúa vẫn biết bạn còn có thể lớn mạnh lên hơn trước rất nhiều. Và Ngài gọi bạn đến với những thách thức mới của đức tin.

Như một lần Ngài đã gọi Áp-ra-ham lên một đỉnh núi cao kia thuộc dãy núi Mô-ri-a, để dâng con mình trên đó (Sáng thế ký 22). Cho đến lúc đó thì Áp-ra-ham tin gì nơi Chúa, ông đều đã nhận được cả. Giao ước với Đức Chúa Trời, với ơn phước đã trở thành hiện thực - sự thành đạt, tôn trọng, của cải, gia đình, con cái, thậm chí cả xứ sở cho dòng dõi hậu duệ của mình.

Nhưng Chúa còn muốn dạy ông bài học mới lớn hơn, để ông sẽ biết tin cậy giao phó cho Chúa đến cả điều quí giá nhất Ngài đã ban cho mình, để ông thể hiện thực tế một đức tin không lay chuyển vào "Ðấng ban sự sống cho kẻ chết, gọi những sự không có như có rồi" (Rô-ma 4:17). Đấy chính là tiền thân của đức tin cứu rỗi chúng ta, là những người "tin Ðấng đã làm cho Ðức Chúa Jêsus, Chúa chúng ta, sống lại từ trong kẻ chết, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta." (Rô-ma 4:24-25)

Bạn thân mến, hãy nhớ rằng có những điều lớn hơn nữa trong sự kêu gọi của Đức Chúa Trời dành cho mỗi chúng ta. Và thử thách là một phần trong kế hoạch lớn của Ngài huấn luyện con người. Cho những mục đích lớn lao hơn nữa, và những ai dấn thân vì sự kêu gọi đó sẽ được những phần thưởng lớn lao hơn của Chúa.

"Anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách trăm bề buộc phải buồn bã ít lâu; hầu cho sự thử thách đức tin anh em quí hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen, tôn trọng, vinh hiển cho anh em khi Ðức Chúa Jêsus Christ hiện ra." (1 Phi-e-rơ 1:6-7)

Bạn thân mến, Kinh thánh chỉ rõ cho chúng ta biết lý do để vui mừng, dù trăm bề thử thách, dù có phải buồn bã ít lâu, dù phải chịu áp lực ngược gió!

Vì Chúa biết bạn có đôi cánh đức tin!

Và "trong mọi sự đó, chúng ta nhờ Ðấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần." (Rô-ma 8:37)

Xin được lấy những lời sứ-đồ Giăng để thay lời kết, thân tặng những anh chị em yêu quí của tôi:

"Vì hễ sự gì sanh bởi Ðức Chúa Trời, thì thắng hơn thế gian; và sự thắng hơn thế gian, ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng hơn thế gian, há chẳng phải kẻ tin Ðức Chúa Jêsus là Con Ðức Chúa Trời hay sao?" (1 Giăng 5:4-5)

A-men!

https://www.facebook.com/notes/quoc-hung-tran/ngược-gió/10152173178690485

MS Quoc Hung Tran
Những hạt giống đức tin. 1-2014
Tinlành.Ru

Xin lưu ý: khi bạn chia sẻ và sao chép phải giữ nguyên tên và bản quyền tác giả. Cảm ơn các bạn!

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru