Bài kiểm tra đức tin

Bai kiem tra duc tin

Bạn thân mến,

đời sống chúng ta đều phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, có lúc dễ dàng nhưng cũng có lúc khó khăn và áp lực, có lúc thành công thắng lợi và cũng có lúc thất bại ê chề. Nhưng điều khác biệt trong lối sống của người công chính, đó là dù có yếu đuối vấp ngã chúng ta vẫn luôn đứng dậy được.

Châm-ngôn 24:16 Vì người công bình dầu sa ngã bảy lần, cũng chổi dậy; Còn kẻ hung ác bị tai vạ đánh đổ.

Và mỗi lần trải qua những hoạn nạn, người công chính đều học được điều gì đó cho bản thân mình, ngã rồi đứng dậy, sửa đường mình nên ngay thẳng mà tiếp tục tiến lên.

Châm-ngôn 15:21 Kẻ thiếu trí hiểu lấy sự điên dại làm vui; Song người khôn sáng sửa đường mình ngay thẳng rồi đi.

Như vậy, thái độ và cách mà một người đối diện và vượt qua mọi khó khăn hoạn nạn, đó chính là sự khác biệt đặc trưng của người công chính, đó là thái độ sống đẹp lòng Chúa và được ơn trước mặt Ngài. Và đó là điều mà tất cả chúng ta đều cần phải rèn tập cho mình.

Trong bài giảng trước, chúng ta đã được biết rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch tốt lành, bình an cho mỗi một con người. Vậy tại sao trong cuộc sống vẫn còn nhiều đau khổ và khó khăn hoạn nạn đến như vậy? Câu trả lời thật ra rất đơn giản. Vì vẫn còn rất nhiều kẻ không chấp thuận và thậm chí chống lại những kế hoạch và dự định của Đức Chúa Trời, tự phá hoại bản thân, thậm chí còn gây thiệt hại cho người khác nữa.

Mới đây truyền thông nước Nga vừa đưa tin về một sự việc gây tiếng vang làm nhiều người bức xúc. Trên đường đi cấp cứu người bệnh bị khó thở, xe cấp cứu đi vào con đường nhỏ đầy tuyết, và gặp một xe đi ngược chiều không chịu nhường đường. Người đàn ông trong xe thậm chí còn gây sự với các bác sĩ khiến họ phải gọi cảnh sát. Cuối cùng vì đội cấp cứu đến muộn, bệnh nhân đã chết.

Có nhiều luật lệ tốt lành trong xã hội, có những chương trình và nội quy đã được lập ra để phục vụ ích lợi cho con người, nhưng đã bị chính con người cản trở và phá hoại. Những hoạn nạn và áp lực xảy ra trên thế gian này Vì sự thiếu hiểu biết, vì sự bướng bỉnh và cố chấp của lòng người, vì những sai lầm (tội lỗi) do bản tinh nổi loạn thừa hưởng từ tổ phụ loài người là A-đam và Ê-va.

Chúng ta biết, Đức Chúa Trời có sẵn nhiều kế hoạch và những ý tưởng cho đời sống mỗi người, ngay từ khi Ngài tạo dựng nên chúng ta trong lòng mẹ. Nhưng rất nhiều điều trong những dự định đó đã không thành được hiện thực, vì sự phá hoại của những kẻ chống đối.

Kế hoạch (ý định) ban đầu của CHÚA cho cả loài người là vườn địa đàng. Là sự sống vui thoả, đầy đủ, sung mãn, sống cùng Chúa đời đời. Nhưng ma quỉ, kẻ thù của loài người, đã tìm đến nơi con người đang sống yên vui cùng Chúa để phá hoại. Dùng lời dối trá, nó đã gieo sự nghi ngờ chia rẽ con người khỏi Đức Chúa Trời, và dụ dỗ con người nổi loạn. Họ đã chống đối lại Chúa, chống đối lại kế hoạch tốt lành của Ngài, tự hại chính bản thân mình, mở cửa cho tội lỗi và cái chết vào thế gian và cai trị trên tất cả các thế hệ loài người cho đến tận ngày nay.

Nhưng Đức Chúa Trời chúng ta là Đức Chúa Trời toàn năng và biết hết mọi điều, cả quá khứ và tương lai nữa, cho nên CHÚA đã tính sẵn và triển khai chương trình cứu chuộc để cứu thoát loài người khỏi tội lỗi và đưa chúng ta trở về lại với sự sống sung mãn đời đời. Hai ngàn năm trước, Chúa Jê-sus đã hoàn tất phần việc của Ngài trên thập tự giá, đổ máu mình để chuộc tội cho người thế gian. Chúng ta hôm nay được nhận ơn cứu rỗi và mọi ơn phước khác nữa từ thiên đàng, là vì chúng ta đã ăn năn và quay trở về với Chúa Jê-sus, tiếp nhận kế hoạch của Đức Chúa Trời.

Trong kế hoạch của CHÚA cũng định cho chúng ta gắn bó và bước đi tiếp tục cùng Chúa, để đời sống con cái Ngài đều sẽ được “là sự sáng cho thế gian, là muối của đất”, đúng như lời Chúa Jê-sus đã phán cho chúng ta. Có nhiều cơ-đốc nhân đã tin và làm được như vậy, khi họ sống đời sống tin kính, mạnh mẽ đi lên và đầy dẫy ơn phước Chúa, nhưng cũng có những người khác thì không. Đó không phải là Chúa cho người này được ơn, may mắn hơn người khác, mà đó là vấn đề của nhận thức và đức tin.

Chúng ta biết rằng, khi tin nhận Chúa Jê-sus làm Cứu Chúa của đời sống mình, thì ngoài việc tương lai đời đời được bảo đảm nơi thiên đàng, ngay trong đời sống trên đất này chúng ta cũng đã được CHÚA ban quyền năng sự sống mới để biến đổi mạnh mẽ cả con người và cuộc sống. Chúa cũng đã có sẵn nhiều ý tưởng và những kế hoạch tốt lành để cứu giúp cho mọi hoàn cảnh đời sống mỗi chúng ta. Và Ngài luôn ở cùng để cứu giúp, ngay cả trong những lúc hoạn nạn khó khăn nhất.

Giăng 16:33 Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!

Hoạn nạn là điều vẫn có và sẽ tiếp tục xảy ra. Trong thế gian này kẻ thù của loài người vẫn đang lộng hành, cám dỗ, lừa dối, và kiện cáo mọi người. Dù đã có Chúa ở cùng, nhưng vẫn có người tin Chúa phải chịu thất bại, vì họ không chịu nắm lấy bàn tay Chúa cứu giúp mình, khi không tuân phục đường lối của Ngài. Đó là vấn đề của ý chí, nhận thức và đức tin mỗi người. Ai có lòng kính sợ Chúa, có nhận thức đúng, có đức tin lành mạnh, thì người đó biết cách đánh trận đức tin, giành chiến thắng và vượt qua được khó khăn thử thách.

Hãy học xem tấm gương của Gióp, để thấy được mưu mô tàn ác và sự kiện cáo không ngừng của ma quỉ để tìm cách tàn hại mọi người, và kết cục vinh quang của người công chính được thắng hơn trong thử thách, khi biết giữ lòng mình kính sợ Đức Chúa Trời.

Gióp 1:8-11 8 Đức Giê-hô-va lại hỏi Sa-tan rằng: Ngươi có nhìn thấy Gióp, tôi tớ của ta chăng; nơi thế gian chẳng có người nào giống như nó, vốn trọn vẹn và ngay thẳng, kính sợ Đức Chúa Trời, và lánh khỏi điều ác? 9 Sa-tan thưa với Đức Giê-hô-va rằng: Gióp há kính sợ Đức Chúa Trời luống công sao? 10 Chúa há chẳng dựng hàng rào binh vực ở bốn phía người, nhà người, và mọi vật thuộc về người sao? Chúa đã ban phước cho công việc của tay người và làm cho của cải người thêm nhiều trên đất. 11 Nhưng bây giờ hãy giơ tay Chúa ra, đụng đến hại các vật người có, ắt là người sẽ phỉ báng Chúa trước mặt.

Ma quỉ đã kiện cáo Gióp tin kính Chúa vì có lợi, để đòi được cướp đi mọi tài sản và giết hại những người thân của ông. Nhưng dù không thấy ma quỉ và không hiểu nguyên nhân của mọi hoạn nạn bất ngờ, trong đau đớn tinh thần tột cùng, người công chính này vẫn không phạm tội trong lời nói của mình!

Gióp 1:20-22 20 Gióp bèn chổi dậy, xé áo mình, và cạo đầu, đoạn xấp mình xuống đất mà thờ lạy, 21 và nói rằng: Tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về; Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi; đáng ngợi khen danh Đức Giê-hô-va! 22 Trong mọi sự ấy, Gióp không phạm tội, và chẳng nói phạm thượng cùng Đức Chúa Trời.

Khi thấy Gióp vẫn giữ vững lòng tin, ma quỉ tiếp tục kiện cáo để hủy hoại đến chính thân thể của Gióp. Trong tột cùng của đau đớn thể xác, người công chính này vẫn không phạm tội trong lời nói của mình!

Gióp 2:9-10 9 Vợ người nói với người rằng: Ủa? Ông hãy còn bền đỗ trong sự hoàn toàn mình sao? Hãy phỉ báng Đức Chúa Trời, và chết đi! 10 Người đáp lại rằng: Ngươi nói như một người đàn bà ngu muội. Ủa sao! Sự phước mà tay Đức Chúa Trời ban cho chúng ta, chúng ta lãnh lấy, còn sự tai họa mà tay Ngài giáng trên chúng ta, lại chẳng lãnh lấy sao? Trong mọi việc đó, Gióp không phạm tội bởi môi miệng mình.

Bạn thấy đấy, ma quỉ là kẻ kiện cáo để thách thức Đức Chúa Trời, và đòi dùng thử thách để sàng sảy người công bình. Đến ngày hôm nay cũng vậy (Khải 12:10). Đừng để lòng mình nhiễm độc bởi sự ganh tị và kiện cáo, đừng nộp mình làm công cụ cho ma quỉ.

Và bạn cũng thấy, Gióp đã giữ được lòng kính sợ Chúa và đức tin ông, không phạm tội trong lời nói. Nhờ đó ông thắng được hoạn nạn thử thách, và cuối cùng được Chúa ban ơn phục hồi, tôn ông lên cao, lưu danh chiến công đức tin của ông trong sách thánh của Ngài. Bạn cũng hãy thắng ma quỉ, bằng cách giữ những lời nói của mình! Hãy xem những lời đức tin của Gióp, hết lòng trông cậy Đức Chúa Trời, cho nên đã được mặc khải tiên tri về Đấng Cứu chuộc:

Gióp 19:25-26 25 Còn tôi, tôi biết rằng Đấng cứu chuộc tôi vẫn sống, Đến lúc cuối cùng Ngài sẽ đứng trên đất. 26 Sau khi da tôi, tức xác thịt nầy, đã bị tan nát, Bấy giờ ngoài xác thịt tôi sẽ xem thấy Đức Chúa Trời;

Câu chuyện của Gióp đã xảy ra từ thời xa xưa lắm, trước cả Áp-ra-ham. Ngày hôm nay, ma quỉ không thể tùy tiện kiện cáo mà tấn công người công chính, như đã tấn công Gióp được nữa.

Từ Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã lập giao ước với con người, một lãnh thổ an toàn để gìn giữ và ban phước cho dòng dõi đức tin. Và thời nay, CHÚA đã ban ra sự cứu chuộc cho chúng ta trong danh của Chúa Jê-sus, Bởi huyết Chiên con đã dâng lên đã làm ra sự thương xót và thanh tẩy tội lỗi, đảm bảo sự cứu chuộc cho loài người, ma quỉ không còn đường lên lại trên trời nữa.

Khải-huyền 12:10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng: Bây giờ sự cứu rỗi, quyền năng, và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đấng Christ Ngài nữa; vì kẻ kiện cáo anh em chúng ta, kẻ ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi.
Chúng ta sẽ thắng ma quỉ bởi huyết Chiên con và lời tuyên xưng của môi miệng mình (Khải huyền 12:11). Và Chúa Jê-sus bây giờ vẫn tiếp tục cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong thử thách, như đã cầu nguyện cho các môn đồ của Ngài.

Lu-ca 22:31-32 31 Hỡi Si-môn, Simôn, nầy quỉ Sa-tan đã đòi sàng sảy ngươi như lúa mì. 32 Song ta đã cầu nguyện cho ngươi, hầu cho đức tin ngươi không thiếu thốn. Vậy, đến khi ngươi đã hối cải, hãy làm cho vững chí anh em mình.

Bạn thấy đó, Chúa đã làm mọi điều về phía Ngài để giúp cho con người. Chúa cũng không ở xa mỗi một người chúng ta. Trong mọi hoạn nạn thử thách, cũng như trong mỗi kỳ thi, hãy biết rằng người Thầy im lặng, đó là để bạn làm thật tốt bài kiểm tra đức tin mình.
Về phần mình, mỗi chúng ta hãy giữ vững một ý chí kiên định của đức tin và lòng tin kính. Và hãy biết nhờ cậy ơn của Chúa trong mọi thử thách. Trong Ê-phê- sô 6, Kinh thánh có kêu gọi chúng ta hãy biết mang lấy mọi vũ khí của Đức Chúa Trời để đánh thắng kẻ thù, đứng vững được trong ngày hoạn nạn. (Ê-phê-sô 6:10-18)

Đức Chúa Trời có những kế hoạch tốt lành cho chúng ta, còn ma quỉ cũng có những mưu kế hiểm độc để tấn công và phá hoại. Khi chúng ta biết xử dụng vũ khí siêu nhiên của CHÚA cung cấp, thì chúng ta mới có thể giành chiến thắng. Nếu thiếu trang bị và quyền phép của Chúa, cơ-đốc nhân không hơn gì A-đam, dùng tay không đánh giặc.

Nhận thức chân lý là vũ khí, lối sống công bình là cái áo giáp bao bọc (c. 14). Ý thức và đức tin về sự cứu chuộc là mũ sắt che chở (c. 17). Và khiên đức tin là vũ khí để che chắn vô cùng hiệu quả (c. 16), và khi kết hợp với gươm Thánh Linh là Lời Đức Chúa Trời (c. 17), và bền lòng cầu nguyện (c.18), thì chúng ta có thể tấn công đánh thắng được kẻ thù, và đứng vững vàng ngay trong thời kỳ hoạn nạn (c. 13).

Từ khía cạnh khác, những hoạn nạn thử thách sẽ rèn luyện cho chúng ta càng thêm lòng nhịn nhục. Và giữ được mình không phản ứng theo cách của xác thịt.

Rô-ma 5:3-5 3 Nào những thế thôi, nhưng chúng ta cũng khoe mình trong hoạn nạn nữa, vì biết rằng hoạn nạn sanh sự nhịn nhục, 4 sự nhịn nhục sanh sự rèn tập, sự rèn tập sanh sự trông cậy. 5 Vả, sự trông cậy không làm cho hổ thẹn, vì sự yêu thương của Đức Chúa Trời rải khắp trong lòng chúng ta bởi Đức Thánh Linh đã được ban cho chúng ta.

Dù trong những khó khăn hoạn nạn xảy ra có thể nguyên nhân từ những người này người khác, nhưng chúng ta đánh trận này không phải với thịt và huyết, tức là không phải với những con người. Sự nhịn nhục với mọi người sẽ giúp chúng ta đứng vững trước sức ép mà không phạm tội, bị tấn công nhưng không lấy ác trả ác, bị vu khống rủa sả mà vẫn chúc phước... Vì qua rèn tập chúng ta sẽ càng vững lòng trông cậy, mà trông cậy thì không bao giờ bị hổ thẹn. Chúng ta tin chắc rằng mình sẽ được Chúa giải cứu, và Chúa cũng đã có chương trình cho chính những người lầm lạc để họ ngày nào đó có thể sẽ ăn năn mà quay trở về.
Có được nhận thức này rồi, chúng ta sẽ hiểu được và làm theo được những lời dạy trong Kinh thánh.

Gia-cơ 1:2-4 2 Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, 3 vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. 4 Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào.

Thử thách hoạn nạn là điều vẫn xảy ra, nhưng đó là cơ hội để người công chính rèn tập tính cách đức tin và lòng tin kính của mình. Sự nhịn nhục, sự trông cậy, tính cách trọn lành, cùng với mọi vũ khí của đức tin, quyền năng của Đức Thánh Linh và lời cầu nguyện, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng ma quỉ, vượt qua mọi hoạn nạn khó khăn, được phần thưởng của Đức Chúa Trời.

Rô-ma 12:12 Hãy vui mừng trong sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.

Amen!

MS Quốc Hùng
Hội thánh Tin lành Moskva. 04/2016
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!© 1999-2017 Tinlanh.Ru