Sức mạnh để chạy đến đích

SmithWigglesworthĐòi hỏi phải chọn lựa ra bẩy con người để lo "việc bàn ăn" là điều thấy rất rõ trong Hội thánh đầu tiên (Công vụ 6).  Trong câu 5 chúng ta đọc thấy: "cả hội đều thấylời đó là đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên, là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Phi-líp, ... ". Còn có cả những người khác nữa, nhưng Ê-tiên và Phi-líp được nhắc đến nhiều hơn trong Kinh Thánh. Phi-líp là một con người đầy dẫy Đức Thánh Linh đến nỗi anh ta đi đến đâu thì ở đó phấn hưng bắt đầu. Ê-tiên thì đầy dẫy quyền năng của Đức Chúa Trời đến nỗi mặc dù "công việc bàn ăn" đối với các môn đồ khác đã là rất tốt, nhưng Đức Chúa Trời còn có một khải tượng lớn hơn cho anh ta - đó là báp-têm bằng lửa, trong năng quyền và sự xức dầu thiên thượng. Điều đó đã đưa anh ta đến một thời điểm đỉnh cao của cuộc đời là khi anh thấy các từng trời mở ra.
Khi chúng ta sống đẹp lòng Chúa trong cuộc sống hàng ngày, thì chúng ta thấy kẻ trung tín trong việc nhỏ sẽ được Đức Chúa Trời sử dụng trong việc lớn. Đó là tấm gương Ê-tiên - người được bầu chọn để "lo việc bàn ăn". Nhưng với một sự tỏ ra (mặc khải) như vậy về tư tưởng của Đấng Christ, về bề sâu và bề cao của Đức Chúa Trời anh chẳng thể nào dừng lại chỗ đó được. Anh đã tiến lên rất nhanh.
Các bạn yêu dấu ơi, cần chạy cho đến đích cuộc đua, cần giành được vòng nguyệt quế. Chúng ta không thể ngồi yên được! Tôi muốn nói với các bạn: Hãy tỉnh thức! Hãy tỉnh thức! "Đừng để ai lấy mất vòng nguyệt quế (mão triều thiên) của các bạn".

 

SMITH WIGGLESWORTH

dịch từ sách tuyển chọn trích từ các bài giảng - "Chỉ tin mà thôi!" - do nhà xuất bản Wayne Warner thực hiện

ND - T.Q.H. - Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru