Nguoc-gio---su-thang-hon-the-gian-la-duc-tin-chung-ta
Tinlanh.Ru  - NGƯỢC GIÓ!

"Khi thấy mọi điều như đang chống nghịch lại bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh được nhờ gió nghịch chiều, chứ không phải thuận chiều." - Henry Ford

Và cũng có lời nhận xét xác đáng nữa:

Người thường hay cầu nguyện với Đức Chúa Trời – "Xin Chúa đừng cho con gặp phải nan đề", còn người mạnh mẽ thì cầu nguyện – "xin Chúa cho con sức mạnh để đối diện nan đề".

"Hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sanh ra sự nhịn nhục. Nhưng sự nhịn nhục phải làm trọn việc nó, hầu cho chính mình anh em cũng trọn lành toàn vẹn, không thiếu thốn chút nào." (Gia-cơ 1:2-4)


Ai-gieo-giong-giot-le
Tinlanh.Ru - NƯỚC MẶN

Bạn có biết - để có được bạn ngày hôm nay với đức tin và nhận thức trong tình yêu Chúa, trước đó đã cần có những tấm lòng thiết tha cầu nguyện cho chính linh hồn bạn...

Đức Chúa Trời đã cảm động lòng những con người đi trước mà có thể bạn không biết, để họ cưu mang trong lòng mà nặng gánh cầu thay cho những con người mà chính họ chẳng hề thân quen...

Ai đó đã nhận xét - có một thuốc chữa vạn năng cho mọi nan đề của loài người, đó là Nước Mặn. Mồ Hôi. Và Nước Mắt.

Và tôi sẽ thêm vào đó một điều nữa, thật mang tính quyết định. Đó là Máu của Con Trời đã đổ hai ngàn năm về trước.


Co-hoi-cua-Chua

Tinlanh.Ru - Bạn có bao giờ nghe đến cách nói này không? "Khủng hoảng của con người là cơ hội của Chúa..." - đó là cách người đời nói khi thấy ai đó gặp tai họa hoặc sa vào cảnh đường cùng, đã tìm đến niềm tin cứu cánh.

Nếu tự mình không giúp được ai, sao lại chê bai khi thấy ai đó đã nắm lấy được bàn tay Đức Chúa Trời chìa ra cứu giúp? Phải ở vào vị trí những người được giải cứu mới hiểu được đấy là cơ hội của ai. Còn nếu vẫn nghi ngờ đứng ngoài lời mời gọi của Đức Chúa Trời, thấy người khác đã quay về với Chúa, có được đức tin, tìm được lẽ sống, sao lại cho rằng người đó đã bị lợi dụng?

Tôi chỉ mỉm cười khi nghe những lời đó, vì qua kinh nghiệm bản thân biết rằng chính những lúc khốn cùng không lối thoát, mọi toan tính và nỗ lực con người đều vô ích, người ta mới biết hạ mình xuống mà tìm kiếm và kêu cầu Đấng Chí Cao. Trong nguy hiểm cấp bách, không thấy ai là vô thần cả.

Khủng hoảng không phải là cơ hội của Chúa, mà là cơ hội của con người tìm và gặp được sự cứu giúp của Đức Chúa Trời.


Moise duoc Aron va Uro giup do

Tinlanh.Ru - Bảo vệ sự xức dầu

Bạn có biết - sự xức dầu của người MS rất cần được bảo vệ?

Công vụ 6
2 Mười hai sứ đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại, mà nói rằng: Bỏ sự dạy đạo Ðức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp.
3 Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình bảy người có danh tốt, đầy dẫy Ðức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc nầy cho.
4 Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo.

Khi có những người phụ tá biết bảo vệ cho sự xức dầu, người MS sẽ được tập trung vào sứ mạng cầu nguyện và giảng đạo, để qua đó Chúa nuôi dưỡng và dẫn dắt Hội thánh của Ngài càng lớn mạnh và đắc lực hơn!


DieuAn-DieuLinh-GiaiDieuMuaThu-2013
Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho những tài năng âm nhạc trẻ cơ-đốc được tỏa sáng trong chương trình Festival Âm nhạc Giai điệu Mùa thu 2013 vừa diễn ra đầy cảm hứng và rất thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng Tám vừa qua.

Hai đại diện trẻ của chúng ta từ Moskva, Diệu Ân và Diệu Linh, đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả và được truyền thông đánh giá tốt.

Tạ ơn Ðức Chúa Trời vì món quà của Ngài không lời tả xiết! (theo 2 Cô-rinh-tô 9:15)

Phải chăng do chịu ảnh hưởng từ niềm tin cơ-đốc, mà trong ngôn ngữ nhiều nước phương Tây, từ "món quà" còn mang thêm nghĩa là "tài năng" nữa, vì đã ngầm hiểu rằng nó đến từ sự ban cho của Đức Chúa Trời.

Hơn thế nữa, chúng ta còn biết rằng Đức Chúa Trời đã có đủ quà cho tất cả, đầy tràn ân điển trong Cứu Chúa Jê-sus, và bất cứ ai cũng có thể đến với Ngài mà nhận được "món quà" cho chính bản thân mình.

Giăng 1:16 Vả, bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được, và ơn càng thêm ơn.

Bạn cũng hãy lấy đức tin đến để nhận quà từ Trời nhé!

Và hãy biết trau đồi ơn Chúa ban cho mình, để ơn lại càng thêm ơn!

A-men!


Hôm nay422
Hôm qua473
Tuần này895
Tháng này9728
Total3809771

© 1999-2017 Tinlanh.Ru