Đứng vững trên lời hứa

Loi hua KT

Bạn thân mến,

Chúng ta phải lắng nghe và học hỏi Lời Chúa chỉ dạy, để cẩn thận gìn giữ và chăm sóc linh hồn mình được tươi tốt. Thứ nhất, vì chính từ trong tâm con người tuôn chảy những nguồn mạch nuôi dưỡng sự sống chúng ta trong đời này.

Châm ngôn 4:23 Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, Vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.

Biết rằng lời Chúa đã ví linh hồn chúng ta như những hột ngọc châu quí báu, chúng ta càng ý thức hơn là sẽ cần phải trau dồi linh hồn mình. Không có hòn ngọc nào tự nhiên mà không cần qua trau dồi mài giũa, thì linh hồn chúng ta cũng vậy. Đừng bao giờ quên, ngoài những vấn đề của đời dưới đất này, thì Chúa đã kêu gọi mỗi chúng ta cho thiên đàng, nơi vinh hiển cao quí đời đời. Khi qua đời, không có thể mang theo bất cứ của cải vinh hoa đời này, bạn sẽ đến ra mắt Chúa với hành trang nào?

Đừng chỉ biết lo chăm sóc cho vẻ đẹp xác thịt mình, mà hãy chú tâm trau chuốt trang sức cho linh hồn, tức là con người tâm linh bên trong mình. Vì chính con người bề trong đó mới được ra mắt Chúa.

1 Phi-e-rơ 3:3-4 3Chớ tìm kiếm sự trang sức bề ngoài, như gióc tóc, đeo đồ vàng, mặc áo quần lòa loẹt; 4 nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng im lặng, ấy là giá quí trước mặt Ðức Chúa Trời.

Hãy đổi mới, tươi đẹp, trưởng thành, mạnh mẽ ngày càng thêm nữa, con người bên trong linh hồn mình.

2 Cô-rinh-tô 4:16 Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn.

Đã có bao giờ bạn suy ngẫm và hình dung, linh hồn mình sẽ ra mắt Đức Chúa Trời trong hình thức nào không? Sứ đồ Phao-lô cũng đã thốt lên là mong sao khi ra khỏi nhà tạm này, thì "miễn là gặp thấy chúng ta đang mặc áo, không trần truồng" (2 Cô-rinh-tô 5:3), vậy là chúng ta sẽ mặc áo nào để ra mắt Chúa?

Đấng Cứu chuộc chúng ta, là Chúa Jê-sus yêu quí, đã đổ máu thánh vô tội của Ngài, để tẩy sạch chúng ta tội lỗi. Bởi đức tin nơi huyết Ngài, mà linh hồn chúng ta được mặc chiếc áo khoác công bình trắng tinh để đến trước ngai trên trời mà tôn thờ Chúa (xem Khải huyền 7). Và cũng nhờ đức tin sinh ra những việc lành, làm những công việc của sự công bình, sáng danh Chúa trên đất này, mà chúng ta không trần truồng đến với tiệc cưới Chiên Con.

Khải huyền 19:7 Chúng ta hãy hớn hở vui mừng, tôn vinh Ngài; vì lễ cưới Chiên Con đã tới, và vợ Ngài đã sửa soạn, 8 đã cho người được mặc áo sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn (vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ).

Vẫn còn những người tin Chúa mà chẳng làm bất cứ một công việc công bình nào để phục vụ Chúa, giúp đỡ mọi người và xây dựng Hội thánh. Nếu tất cả những gì họ làm là để phục vụ cho đời sống tạm dưới đất này, thì con người sẽ có của cải vốn liếng gì khi lên thiên đàng gặp Chúa không? Thời xưa, có thể thấy lý do bào chữa phổ biến của họ là tôi thờ Chúa tại tâm, tại gia... Còn thời nay, họ có mạng xã hội facebook, nên chẳng cần tốn thời gian đi nhóm, chẳng cần dốc lòng cầu nguyện, chẳng tốn sức nhiều để bấm like, và vẫn có thể tự hào là ta đang sống làm một người cơ-đốc nhân có đức tin chân chính. Một linh hồn như vậy khó có thể được coi là linh hồn thịnh vượng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.

Cho nên mỗi người chúng ta phải có ý thức tận dụng thời gian trên đất này, đừng phung phí vào những điều vô bổ, đừng sống không mục đích. Và để sống tốt lành, sống đúng mục đích và ý nghĩa, thì phải chú tâm để rèn sức và trau dồi cho chính linh hồn mình.

Nếu linh hồn chúng ta thịnh vượng, thì thân thể sẽ khỏe mạnh và cuộc sống sẽ được thịnh vượng trong mọi mặt. Đấy chính là ý Chúa muốn cho con cái yêu dấu của Ngài.

3 Giăng 1:2 Hỡi kẻ rất yêu dấu, tôi cầu nguyện cho anh được thạnh vượng trong mọi sự, và được khỏe mạnh phần xác anh cũng như đã được thạnh vượng về phần linh hồn anh vậy.

Hãy nói - tôi quyết tâm sẽ được thịnh vượng trong mọi sự, và có thân thể khỏe mạnh. Cho nên tôi quyết tâm chăm sóc cho linh hồn mình thịnh vượng trước hết. Và lời Chúa chính là thức ăn nuôi dưỡng cho linh hồn chúng ta.

Ma-thi-ơ 4:4 Ðức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Ðức Chúa Trời.

Đấy là lời Kinh thánh mà Chúa Jê-sus đã trích dẫn, dùng làm vũ khí để đánh đuổi ma quỉ muốn cám dỗ bằng những nhu cầu thuộc thể nhằm đánh lạc hướng Con Trời khỏi sứ mạng thiêng liêng của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng vậy, phải biết lấy Lời Chúa nuôi dưỡng linh hồn mình và cũng phải biết dùng Lời Chúa làm vũ khí, để chiến thắng cám dỗ xác thịt.

Bạn có đủ vũ khí trong kho của mình không, bạn có đủ sức mạnh con người tâm linh để sử dụng vũ khí thuộc linh mà Chúa đã có dành cho bạn hay không? Dù muốn hay không, thì trận chiến thuộc linh vô hình vẫn đang diễn ra, và kẻ thù là ma quỉ luôn rình rập để phá hoại.

Nếu chúng ta biết rằng có Đức Chúa Trời đã ban mọi ân điển tốt lành cho loài người, thì cũng nên nhớ rằng cả nhân loại có kẻ thù là ma quỉ. Nó đến để cướp, giết, và hủy diệt (Giăng 10:10) những ơn Chúa ban mà con người không biết chiến đấu để gìn giữ và chăm sóc cho lớn mạnh trong đời sống mình.

Bạn vẫn cầu nguyện xin quyền năng Chúa cứu giúp mình khỏi mọi điều xấu và sự dữ? Nhưng nếu chính bạn để cho ma quỉ lừa và dỗ dành được thì sao? Có những trận chiến mà chính bạn phải chiến đấu, và Đức Chúa Trời không làm thay cho bạn được. Muốn giành chiến thắng, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời.

Ê-phê-sô 6:10-13

10 Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa, nhờ sức toàn năng của Ngài. 11 Hãy mang lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỉ. 12 Vì chúng ta đánh trận, chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối nầy, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. 13 Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Ðức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng.

Kẻ thù muốn quấy rối bằng những sợ hãi và lo lắng, không muốn cho bạn được bình an và ổn định. Kẻ thù muốn gieo rắc sự hiểu lầm, bất hòa, không để cho gia đình bạn được yêu thương và hạnh phúc. Kẻ thù muốn dụ dỗ bạn bằng sự lười nhác, cản trở bạn không vươn lên mà tìm được lối thoát của Đức Chúa Trời cho hoàn cảnh khó khăn của mình.

Kẻ thù muốn dùng nhiều mưu chước, để ru ngủ, hoặc dụ dỗ chúng ta thỏa hiệp với tội lỗi, rồi khi phạm tội thì làm cứng lòng không ăn năn, bằng cách đó chia cắt chúng ta khỏi ân điển Đức Chúa Trời, cho đến khi nó có thể hoàn thành công việc "cướp, giết và hủy diệt" của nó.

Trong đoạn Kinh thánh nói trên, bạn để ý thấy có những từ nào được lặp lại? Đó là những ý tưởng mà Lời Chúa muốn nhấn mạnh cho chúng ta ghi nhớ.

Vậy, phải làm cho mình mạnh mẽ, tất nhiên là mạnh mẽ tâm linh rồi, vì xác thịt chẳng thể chống đỡ nổi ma quỉ. Mạnh mẽ tâm linh nhờ sức của Chúa, nắm lấy, trang bị cho tâm linh mình MỌI VŨ KHÍ của Đức Chúa Trời. Và dùng vũ khí đó để đứng vững mà chiến đấu và giành chiến thắng.

Về các vũ khí thuộc linh của CHÚA, chúng ta sẽ học hỏi trong một dịp khác. Nhưng có những đội quân vừa đông vừa có vũ khí tối tân, mà vẫn phải thua trận. Điều quyết định đối với mỗi người lính trước khi lâm trận, đó là tinh thần sẵn sàng chịu đựng khi chiến đấu. Điều quan trọng trước tiên chúng ta phải củng cố và rèn luyện cho sức mạnh của linh hồn mình, đó là tinh thần như lời Chúa nói là "ĐỨNG VỮNG" mà chiến đấu, và giành thắng lợi, đạt được mục đích mà Chúa muốn.

Bạn có muốn có được một tinh thần mạnh mẽ và đắc thắng không? Bạn có muốn chiếm hữu được miền đất hứa, giành được những lời hứa ơn phước của Đức Chúa Trời cho đời sống mình không? Bạn có muốn sống đời sống thành công, hầu việc Chúa hiệu quả, làm sáng danh Cha và kết quả nhiều cho nước Ngài không? Sẽ có nhiều người đáp rằng "A-men", nhưng quyền năng và sự xức dầu phước hạnh của Chúa sẽ chỉ hành động cùng những ai thực sự bắt đầu và tiếp tục làm công việc của nhà Cha.

Và bạn cần biết, bằng cách nào Đức Chúa Trời đã từng bước thực hiện chương trình cứu chuộc của Ngài trên đất này qua những con người. Hãy tìm đọc trong Kinh thánh về câu chuyện cuộc đời các anh hùng đức tin, thí dụ trong danh sách được liệt kê trong Hê-bơ-rơ 11.

Chúng ta thấy đầu tiên là họ đã nhận được từ Chúa một lời phán đặc biệt, một lời hứa, một sứ mạng thiên thượng, và điều đó trở thành một ước mơ lớn trong lòng họ. Trên đường theo đuổi ước mơ, lời hứa của Đức Chúa Trời, họ đều gặp phải sự cản trở và chống đối dữ dội, nhưng đã luôn có quyền phép kỳ diệu của Chúa hành động. Nếu họ chùn bước, bỏ cuộc, nếu họ lảng tránh, thì không có điều gì tốt lành được thành cả. Nhưng chính tinh thần quyết đứng vững và chiến đấu, đã giúp cho họ biến đổi linh hồn mình trở nên mạnh mẽ, và ý Chúa đã thành trong đời sống của họ.

Quyền năng Chúa là dành cho những ai dám sống và làm theo đức tin nơi lời Chúa phán, theo đuổi sứ mạng và sự kêu gọi của Ngài.

Khi Nô-ê được Chúa mách bảo và đóng tàu, trời còn chưa bao giờ có mưa, cũng chẳng ai hình dung là sẽ có lũ lụt. Nhưng suốt cả một thế kỷ, Nô-ê đã kiên trì không bỏ cuộc, làm sự ngược đời, chịu điều tiếng chê bai cười nhạo của người thế gian, cuối cùng đã cứu được gia đình mình và dòng dõi công bình.

Khi Áp-ra-ham còn chưa sinh được mụn con nào, đã có lời Chúa hứa về dòng dõi. Hình ảnh những con cháu mình sẽ đông như sao trên trời và cát dưới biển đã nhập tâm ông ta, và ông đã sống với ước mơ đó cùng với vợ mình. Hai vợ chồng đã kiên trì trông đợi, làm việc với nhận thức của bản thân, điều chỉnh đức tin mình. Cuối cùng sau hai mươi lăm năm, họ đã sinh hạ đứa con theo lời hứa. Đứa con sinh ra bởi đức tin để làm tổ phụ xứng đáng cho một dòng dõi đức tin của Đức Chúa Trời.

Hê-bơ-rơ 11

1 Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.

2 Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thuở xưa đã được lời chứng tốt.

3 Bởi đức tin, chúng ta biết rằng thế gian đã làm nên bởi lời của Ðức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến.

4 Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Ðức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in, và được xưng công bình, vì Ðức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy; lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi, hãy còn nói.

5 Bởi đức tin, Hê-nóc được cất lên và không hề thấy sự chết; người ta không thấy người nữa, vì Ðức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Ðức Chúa Trời rồi. 6 Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Ðức Chúa Trời phải tin rằng có Ðức Chúa Trời, và Ngài là Ðấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.

7 Bởi đức tin, Nô-ê được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ, đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình; bởi đó người định tội thế gian, và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy.

 8 Bởi đức tin, Áp-ra-ham vâng lời Chúa gọi, đi đến xứ mình sẽ nhận làm cơ nghiệp: người đi mà không biết mình đi đâu. 9 Bởi đức tin, người kiều ngụ trong xứ đã hứa cho mình, như trên đất ngoại quốc, ở trong các trại, cũng như Y-sác và Gia-cốp, là kẻ đồng kế tự một lời hứa với người. 10 Vì người chờ đợi một thành có nền vững chắc, mà Ðức Chúa Trời đã xây cất và sáng lập.

 11 Cũng bởi đức tin mà Sa-ra dẫu có tuổi còn có sức sanh con cái được, vì người tin rằng Ðấng hứa cho mình điều đó là thành tín. 12 Cũng vì đó mà chỉ một người, lại là một người già yếu, sanh ra muôn vàn con cháu, đông như sao trên trời, như cát bãi biển, không thể đếm được.

Sau đó, khi Đức Chúa Trời trao cho Giô-suê một nhiệm vụ rất lớn, tiếp bước Môi-se để lãnh đạo dân Y-sơ-ra-ên vào đánh chiếm miền đất hứa. Nơi đó toàn những thành trì kiên cố, các dân tộc sinh sống trong đó là những người khổng lồ thiện chiến, và Giô-suê sẽ phải đánh thắng hơn ba chục vị vua với đạo quân của họ.

Câu chuyện này cũng có ý nghĩa hình bóng, có gì đó rất giống với những gì chúng ta phải chiến đấu, để đuổi sự vô tín và những cản trở, mà giành được các lời hứa phước hạnh của Chúa cho đời sống mình. Để giúp Giô-suê đứng vững, chiến đấu và hoàn thành sứ mạng cực kỳ khó khăn này, Đức Chúa Trời đã có những lời động viên đặc biệt cho ông.

Giô-suê 1:5-9

2 Môi-se, tôi tớ ta, đã chết; bây giờ ngươi và cả dân sự này hãy đứng dậy đi qua sông Giô-đanh, đặng vào xứ mà ta ban cho dân Y-sơ-ra-ên. 3 Phàm nơi nào bàn chơn các ngươi đạp đến, thì ta ban cho các ngươi, y như ta đã phán cùng Môi-se...

5 Trót đời ngươi sống, thì chẳng sẽ ai được chống cự trước mặt ngươi. Ta sẽ ở cùng ngươi như ta đã ở cùng Môi-se; ta sẽ không lìa ngươi, không bỏ ngươi đâu. 6 Hãy vững lòng bền chí, vì ngươi sẽ dẫn dân này đi nhận lấy xứ mà ta đã thề cùng tổ phụ ban cho chúng nó. 7 Chỉ hãy vững lòng bền chí, và cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se, tôi tớ ta, đã truyền cho ngươi; chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. 8 Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước. 9 Ta há không có phán dặn ngươi sao? Hãy vững lòng bền chí, chớ run sợ, chớ kinh khủng; vì Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi.

Chúa phán truyền nhiệm vụ vào đánh chiếm đất hứa, Ngài cũng hứa sẽ ở cùng Giô-suê, và nhắc đi nhắc lại một điều. Chúng ta cũng hãy đọc và tiếp nhận lấy Lời Chúa đang phán dạy mình.

HÃY VỮNG LÒNG, BỀN CHÍ!

Chỉ HÃY VỮNG LÒNG, BỀN CHÍ!

Và HÃY VỮNG LÒNG, BỀN CHÍ, chớ run sợ, chớ kinh khủng, vì có Chúa vẫn ở cùng ta trong mọi nơi ta đi!

Bạn chỉ thật sự tin vào Lời Chúa khi bạn bắt đầu thật sự làm theo, và thật sự chiến đấu cho điều mình đã tin!

Bạn thấy đấy, Chúa không nói là Ngài sẽ chiến đấu thay chúng ta. Chúa sẽ ở cùng, và cùng đi với chúng ta trong mọi nơi nào. Và nơi nào chúng ta đặt chân đến, thì Ngài sẽ ban cho chúng ta. Bạn bước xa được đến đâu, thì bạn sẽ nhận được đến đó.

Suốt bao nhiêu thế hệ đức tin, người tin Chúa đều đã có một tinh thần mạnh mẽ như vậy. Như thế không có nghĩa là chặng đường đức tin sẽ dễ dàng đơn giản. Chúng ta đều phải đối diện với sự chống đối, phá hoại, tấn công ngầm của ma quỉ qua những con người xác thịt ở xung quanh mình. Sẽ có những lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi gần như kiệt sức, yếu đuối, nghi ngờ, vì mọi sự xảy ra xung quanh có vẻ hoàn toàn không giống như những điều chúng ta đã tin và trông đợi từ Đức Chúa Trời.

Những lúc đó chúng ta phải làm gì? Người có đức tin thật sẽ đến thưa chuyện với Đức Chúa Trời, chứ không bàn với thịt và huyết. Người đó sẽ dốc lòng mình ra với Chúa, như lời các tác giả trong Thi thiên. Hãy đọc Thi thiên để học được tấm gương chân thực và nhu mì của họ, biết rõ sự yếu đuối của xác thịt mình cho nên chạy đến kêu cầu với Chúa. Nếu họ đã vấp ngã, họ sẽ ăn năn với tất cả tấm lòng tan vỡ. Trong đó không hề có sự lên gân, giả tạo, ra vẻ ta đây với Đức Chúa Trời.

Thi thiên 119:49-50

49 Xin Chúa nhớ lại lời Chúa phán cho tôi tớ Chúa, Vì Chúa khiến tôi trông cậy.

50 Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn.

Khi một người có đức tin đến thưa chuyện cùng Chúa, nhắc lại với Ngài những lời hứa đã khiến lòng mình trông cậy và theo đuổi, thì đây hoàn toàn không phải là lời oán trách. Chúa không bao giờ bỏ quên Lời Ngài, và mắt Chúa cũng luôn dõi tìm khắp thế gian để cứu giúp những ai có lòng tin trọn thành nơi Ngài. Nhưng đây là cách thưa chuyện của một người với Đấng mà mình đã kết ước. Một khi giữa hai cá nhân đã có giao ước, thì khi cần đến sự giúp đỡ, bên này sẽ đến nhắc lại giao ước.

Nhắc lại Lời Chúa, cũng chính là cách để động viên đức tin cho chính bản thân mình, lời Chúa sẽ làm cho lòng ta được sống lại, sẽ an ủi chúng ta để có sức vượt qua hoạn nạn.

Bạn thân mến, trong hành trình đức tin theo Chúa, chúng ta vẫn thường xuyên phải đối diện với nhiều kiểu khó khăn hoạn nạn trong cuộc sống, nhưng cái khó lớn nhất lại không phải ở đó. Cái khó lớn nhất là ta có đủ sức mạnh tinh thần, nghị lực để đứng vững chịu đựng những thời điểm cao trào của hoạn nạn, hoặc đủ kiên trì, vững lòng bền chí mà vượt qua sự ám ảnh kéo dài của khó khăn hay không.

Nếu nắm vững Lời Chúa hứa, sự kêu gọi và sứ mạng của Ngài, chúng ta sẽ có thể đứng vững và chiến đấu. Nếu biết rõ mục đích để đức tin mình định hướng mà nhắm đến, thì nhất định chúng ta sẽ vượt qua. Mọi điều xảy ra xung quanh sẽ chẳng thể lung lạc và cản bước được người sống có đức tin.

Bạn đang nắm giữ lời hứa nào của Chúa làm mục đích cho mình để nhắm đến? Lời hứa chữa lành? Lời hứa cho đời sống, công việc, gia đình được an lành hạnh phúc? Lời hứa về quyền năng và ân điển để sống hầu việc Chúa thêm mạnh mẽ? Chính lời Chúa chúng ta đã nghe và đã tiếp nhận, sẽ là nguồn hy vọng và sự sống, cũng là niềm an ủi cho chúng ta trong khi vượt mọi hoạn nạn khó khăn để đạt tới mục đích thiêng liêng của đời mình.

Hãy đứng vững trong đức tin, nắm lấy lời đó, trình ra với Chúa trong lời cầu nguyện hàng ngày. Chúa đẹp lòng khi thấy chúng ta sống bởi đức tin. Và quyền năng kỳ diệu của Chúa vẫn luôn sẵn sàng để giải cứu và nâng đỡ.

Vì Đấng Cứu chuộc vẫn luôn ở bên cạnh mỗi chúng ta, cho đến tận thế!

Thi thiên 23:4-5 4 Dầu khi tôi đi trong trũng bóng chết, Tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào; vì Chúa ở cùng tôi; Cây trượng và cây gậy của Chúa an ủi tôi. 5 Chúa dọn bàn cho tôi Trước mặt kẻ thù nghịch tôi; Chúa xức dầu cho đầu tôi, Chén tôi đầy tràn.

Amen!

MS Trần Quốc Hùng.

Hội thánh Tin lành Moskva. 04/2016
Tinlanh.Ru. Những hạt giống đức tin.

Video bài giảng trên Youtube:

Xin lưu ý: khi các bạn chia sẻ và sao chép, nhớ giữ nguyên tên tác giả và xuất xứ (bản quyền) bài viết, cảm ơn các bạn về sự thông công trong tình yêu của Đấng Christ!

 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru