Tóm tắt Tin lành

tom-tat-tin-lanh

Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Bạn sẽ dùng những từ ngữ nào đủ mô tả ngắn gọn chương trình của Đức Chúa Trời cho đời sống bạn?

"Cứu rỗi", - có người nói, và chỉ đúng mục đích mà chương trình Chúa muốn đưa ta đến. "Đức tin", một từ khác, chỉ ra thái độ con người cần có để đến với Chúa Trời mà nhận được món quà cứu rỗi. Vì "Tình yêu thương" là thái độ lòng Chúa với con người... Còn "Tin lành" – là sứ điệp rao truyền chương trình của Chúa cho nhân loại...

Xin nhắc một từ nữa đặc biệt ngắn gọn mà mô tả cả mục đích và phương cách để kế hoạch cứu rỗi Chúa được thành cho loài người. Đó là từ: "Cứu chuộc"!

Đức Chúa Trời cứu bằng cách trả giá để chuộc lại linh hồn chúng ta.

Trước tiên, từ "cứu chuộc" giúp chúng ta nhận thức điều vô cùng quan trọng: Chúng ta mắc nợ.

Lương tâm con người đều biết mình mắc nợ Ông Trời bởi những tội lỗi và điều ác mình đã phạm. Và phản xạ tự nhiên là người ta sẽ cố gắng làm những việc thiện, điều lành, mong chuộc lại lỗi mình. Không thể đếm xuể hàng ngày có bao nhiêu của lễ được dâng, bao nhiêu giáo huấn dạy làm lành, bao nhiêu cố gắng sửa đổi tâm tính mình để tu nhân tích đức, bao nhiêu công việc từ thiện đang làm ra, và bao nhiêu lễ nghi tôn giáo mà khởi đầu từ tâm trạng hối lỗi.

Hối lỗi là một khởi đầu tốt đẹp, khi ta tự ý thức được mình, và làm điều thiện còn là tốt hơn nữa, nhưng nếu ta muốn nhờ vào những việc thiện lành để tích đức mà mong chuộc được tội mình, thì thật đáng tiếc là không bao giờ đủ. Trong bánh xe vòng đời luẩn quẩn, điều đó chẳng khác gì muốn tự mình nắm tóc mà kéo mình lên thoát khỏi đầm lầy vậy.

Thi thiên 49
6 Chúng tin cậy nơi tài sản mình, Khoe khoang của cải dư dật của mình.
7 Không ai chuộc được anh em mình Hoặc trả giá chuộc người ấy nơi Đức Chúa Trời.
8 Để cho người ấy được sống mãi mãi Không hề thấy sự hư nát.
9 Vì giá chuộc mạng sống quá đắt, Người ấy không thể trả nổi.

Vì có một định luật thuộc linh kinh hoàng, đó là sức hút bất khả kháng của địa ngục với những người mắc tội. Như sức hút của đầm lầy không để cho ai tự thoát ra được, dù có vùng vẫy đủ cách. Âm phủ mở miệng nuốt lấy những linh hồn còn mắc tội, nhất định không chịu thả người đã thuộc quyền nó, dù người đó có làm bao nhiêu việc thiện điều lành đi chăng nữa.

Thi thiên 49:14 Chúng bị định xuống âm phủ như bầy chiên; Thần chết sẽ chăn giữ chúng;

Có bao giờ gương vỡ lại lành? Cũng như vậy, linh hồn phạm tội thì phải chết (Ê-xê-chiên 18:4), đó là một định luật thuộc linh.

Rô-ma 6:23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Ðức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Ðức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

Vì chẳng có ai tự cứu thoát được cho mình, tình cảnh sa lầy của chúng ta thật đúng là chỉ có Trời cứu. Thật phước thay cho những ai ý thức được là mình cần cánh tay cứu vớt từ Trời!

Vì Tin lành đang loan báo về lòng Trời muốn giải cứu ta khỏi âm phủ và ban cho sự sống đời đời. Nhưng vì Chúa Toàn năng, cũng là Đấng Toàn vẹn không bao giờ vi phạm những định luật chính Ngài đã sáng lập, cho nên để cứu được con người thì chính Ngài đã phải trả giá để chuộc lại linh hồn chúng ta, bằng cách trở thành người mà thay ta chịu hình phạt. Cứu chuộc là như vậy!

Cái chết hy sinh đau đớn của Chúa Jê-sus trên thập tự kia chính là giá đã trả. Cái giá lớn lao vô biên đã bày tỏ tình yêu thương vô biên của lòng Chúa đối cùng chúng ta. Là Tình yêu thương mạnh hơn cái chết. Cho nên ai tin cậy Ngài sẽ được cứu vượt qua cả cái chết mà cập bến thiên đàng!

Thi thiên 49:15 Nhưng Đức Chúa Trời sẽ cứu chuộc linh hồn tôi khỏi quyền âm phủ, Vì Ngài sẽ tiếp rước tôi.

Vậy đó, cơ-đốc nhân không phải những người toàn vẹn đủ xứng đáng, mà là những người được nhận ơn cứu chuộc, vì cái giá đã trả đủ xứng đáng.

Bạn ơi hãy đến với Đức Chúa Trời mà ăn năn và cầu xin sự tha thứ, để được nhận ơn đó, và lòng chúng ta sẽ ghi nhớ mãi ơn Ngài.
A-men!

 

Ms Quốc Hùng
15.03.2013© 1999-2017 Tinlanh.Ru