Thơ - Chuyện một đêm đông

nativity-scene1

 

CHUYỆN MỘT ĐÊM ĐÔNG

 

Tôi sẽ kể chuyện xưa một đêm đông

Nơi quán nhỏ thuộc về thành Đa-vít

Giữa canh khuya bầu trời đang tối mịt

Bổng sáng lòa hào quang toả khắp nơi

 

Thiên thần ca vang mừng Chúa ra đời

Ôi rực rở sáng ngời đêm đông ấy !

Đoàn mục tử giật mình bèn chờ dậy

Ngơ ngác, nhìn quanh nghe thấy tiếng kêu !

 

Nầy hởi kẻ chăn hãy nhớ bao điều:

Thành Đa-Vít mau dắt dìu đến đó

Nầy là dấu các ngươi cần phải nhớ

Con Thánh Giáng sanh máng cỏ chuồng chiên

Được bọc bằng khăn, dáng vẽ bình yên

Ấy là Chúa, Đấng Thượng Thiên giáng thế"

 

Bổng chốc có ôi . . .muôn vàn,vô kể . . .

Là Thiên binh đang oai vệ bay mau

Vừa hát với nhau ,nhẹ lướt ngàn sao

Sáng Danh Chúa trên cao là Cha Thánh

 

Ân trạch, bình an chúng sinh, bá tánh. . .

Vang khúc thần ca, lấp lánh hào quang

Ánh sao lạ soi chiếu sáng huy hoàng

Ôi! kỳ diệu, đêm ngập tràn hạnh phước.

 

(st)

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru