Quyển sách hay nhất

gutenberg_bible_Là quyển sách được xuất bản nhiều nhất và tái bản nhiều lần nhất, được dịch ra nhiều thứ tiếng nhất trên thế giới, và cũng là quyển sách cổ nhất thời hiện đại vẫn được đông đảo người đọc và trích dẫn thường xuyên hàng ngày.

Ngay từ khi mới được viết ra, quyển sách này đã lập tức trở thành quyển sách được ưa thích nhất và phổ biến nhất, đến nỗi tên của nó mà chúng ta biết ngày nay là bắt nguồn từ ngôn ngữ Hy-lạp với nghĩa đơn giản là “quyển sách”. Ai chưa đọc “quyển sách” này là chưa đọc sách?

 

gutenberg_bible_old_testament_epistle_of_st_jeromeKhi mà chi phí làm ra một quyển sách còn bằng ba năm tiền lương, số lượng ấn bản của nó đã vượt trội gấp nhiều lần so với các tác phẩm văn học nổi tiếng cùng thời. Ngày hôm nay đã phát hiện và lưu trữ trên 25.000 bản viết tay cổ xưa của quyền sách này, so sánh với những bản viết tay của những tác phẩm cùng thời được phát hiện – “Chiến tranh Gali” của Julius Caesar (10 bản), Plato (7 bản), “Biên niên sử” của Tacitus (20 bản). “Bản trường ca Iliad” của Homer – tác phẩm được bảo quản tốt nhất của Hy-lạp cổ đại – hiện chỉ có 643 bản thảo tìm thấy. Nếu điều đó còn chưa đủ ấn tượng, hãy nhìn nhận một thực tế là những bản viết tay 37 bản kịch của William Shakespeare viết ra 1600 năm sau này còn không lưu giữ lại được đến ngày nay.

Thời hiện đại, chỉ trong năm 2008, quyển sách này đã được phát hành trọn bộ với số lượng trên 28 triệu bản, chỉ một phần – trên 26 triệu bản nữa. Số lần tái bản từ những thời sách chỉ chép tay cho đến ngày nay thì không thể thống kê nổi.

Theo thống kê đến cuối năm 2009, quyển sách này đã được dịch trọn bộ sang 459 thứ tiếng, dịch một phần – sang 2508 thứ tiếng khác nhau của các dân tộc trong 195 nước trên thế giới. Như vậy người ở bất cứ nước nào cũng có thể đọc quyển sách này bằng ngôn ngữ mình biết.

Cũng cần phải nói đến một vài sự kiện đặc biệt trong lịch sử liên quan đến quyển sách này.

Đó cũng chính là quyển sách đầu tiên được in ra để phát hành trên thế giới. Rất có thể chính Johannes Gutenberg (1398-1468), người phát minh ra máy in đầu tiên, đã được thúc đẩy bởi mong muốn được truyền bá nó cho mọi người được đọc trong quá trình nghiên cứu của mình, vì ông không chọn bất kỳ một tác phẩm nào khác. Sau đó công nghệ in khuôn trượt với chữ xếp của ông đã làm nên bước nhảy vọt của sự trao đổi thông tin ở Châu Âu, là một yếu tố quan trọng của kỷ nguyên Phục Hưng và sự phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại.

kyrillmethod_


Quyển sách này đã thúc đẩy sự ra đời của chữ viết cho nhiều nước, khi hai anh em Cyrill và Methodius từ Thesaloniki, Hy-lạp tìm cách dịch và truyền bá nó cho các dân tộc Xla-vơ thời cổ, họ đã sáng tạo ra cho mục đích đó bảng chữ cái Xla-vơ mà ngày hôm nay đang xử dụng tại các nước Bulgari, Serbia, Macedonia, Nga, Ucraina, Belorussia, và các nước khác nữa không thuộc khối Xla-vơ. Tại Việt nam, đất nước Châu Á duy nhất đã vượt ra khỏi chữ tượng hình mà chuyển sang chữ viết la-tinh, cũng nhờ cố gắng sáng tạo của Alexander de Rhodes, người dành cả đời truyền bá quyển sách này.

derhodes_


Vài chi tiết ngắn gọn như vậy đủ để đánh giá vị trí số một của quyển sách đặc biệt này hơn hẳn mọi tác phẩm khác trong lịch sử văn minh nhân loại, và sự vượt trội đó đến từ nội dung của nó. Không biết bạn đã đọc quyển sách này chưa?

Tinlanh.Ru© 1999-2017 Tinlanh.Ru