NẦY SATAN, HÃY NGHE ĐÂY! (e-book)

Carlos Annacondia
NẦY SATAN, HÃY NGHE ĐÂY!
Việc Thi Hành Uy Quyền Trên Satan trong Danh Chúa Jêsus

Quyển "Nầy Satan, Hãy Nghe Đây!" trong tương lai rất có thể sẽ được xem là một trong những quyển sách phục hưng quan trọng nhất, nếu không nói là cuốn sách quan trọng nhất của thập kỷ nầy".
- C. Peter Wagner

 

NẦY SATAN, HÃY NGHE ĐÂY! (e-book)

(Sách này dùng bảng mã VNI)© 1999-2017 Tinlanh.Ru