Giải quyết các nan đề của cuộc sống (e-book)

Xin giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách do mục sư Paul Yonggi Cho viết về cách "Giải quyết các nan đề của cuộc sống". Như chúng ta thấy theo tên gọi của nó, đây là một quyển sách đặc biệt cần thiết cho đời sống cơ-đốc thành công. Nhiều kinh nghiệm sống tin theo Lời Chúa do mục sư Cho chia sẻ sẽ giúp bạn rất nhiều để vượt qua khó khăn và đạt được thành công trong cuộc sống cơ-đốc hàng ngày. Và nếu nó có thể giúp được cho bạn, thì cũng có thể giúp bạn giúp đỡ được người khác nữa ...

Giải quyết các nan đề của cuộc sống (e-book)

Do AOGVN gửi tặng© 1999-2017 Tinlanh.Ru