Mở trói quyền năng của sự cầu nguyện trong Thánh Linh (e-book)

Motroi

ORAL ROBERTS - Tác giả của quyển sách này là một trong những "tướng lĩnh" của Đức Chúa Trời trong thời nay. Có thể đọc thông tin chi tiết về mục vụ của ông tại địa chỉ sau: http://www.orm.cc

Một quyển sách giải đáp nhiều thắc mắc và giúp cho chúng ta đạt đến sự cầu nguyện với đầy quyền năng của Thánh Linh.

Mở trói quyền năng của sự cầu nguyện trong Thánh Linh (e-book)© 1999-2017 Tinlanh.Ru