Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữu cơ-đốc (e-book)

306-cau-hoi-thumbXin giới thiệu với bạn đọc một tài liệu rất hữu ích, cần có trong thư viện đức tin của mỗi cơ-đốc nhân.

Giải Đáp 306 Câu Hỏi Của Tín Hữu Cơ Đốc

Revised Edition

(thêm bài và sửa chữa)

Tác giả: Diệp Dung

Không phải là những lời hỏi đáp đức tin đơn thuần, quyển sách này là một công trình nghiên cứu rất công phu của tác giả về nhiều câu hỏi mà người tin Chúa mong muốn tìm hiểu để biết chắc điều mình tin. Hơn thế nữa, những kiến thức rất bổ ích này sẽ trang bị cho cơ-đốc nhân công cụ hiệu quả trong việc làm chứng diễn giải đức tin cho mọi người.

Bản hiệu đính mới này có 313 câu hỏi, được phân chia vào những chương mục chính sau:

1. TÔN GIÁO THẾ GIỚI

2. LỊCH SỬ CƠ-ĐỐC GIÁO

3. CÔNG GIÁO - TIN LÀNH

4. GIÁO LÝ TỔNG QUÁT

5. GIÁO LÝ CỨU RỖI

6. KINH THÁNH

7. DO THÁI & DO THÁI GIÁO

8. NGÀY LỄ & PHONG TỤC

9. NHỮNG ĐIỀU KHÓ HIỂU

10 LINH TINH

===

Sách đã được Nhà xuất bản Tôn Giáo phát hành tại Hà nội.

Cảm ơn Chúa vì sự rộng lòng cho phép của tác giả để phổ biến rộng rãi cho các Đầy Tớ Chúa và các Con Dân Chúa có lòng ham mến học hỏi lời Ngài

Các bạn đọc có thể tải về đọc từ link dưới đây (Bấm chuột phải - Lưu liên kết... / Right Click - Save link as...)

Sách Ebook: Giải đáp 306 câu hỏi của tín hữu cơ-đốc

=== 

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru