Vững vàng qua bão tố

Xin giới thiệu với các bạn đọc một quyển sách e-book mới được gửi tặng. Chủ đề chính là nhằm trang bị cho Hội Thánh để đối diện mọi sự thách thức mà vẫn đứng vững vàng.

 

Quyển sách này do hội Mở Cửa (Open door) thực hiện qua nhiều năm nghiên cứu ở những quốc gia bị hạn chế và những quốc gia tự do.
Khi tài liệu này được tập trung và biên soạn, nó trở thành một chìa khoá đắc thắng cho những Cơ Đốc nhân tại những quốc gia bị giới hạn và có giá trị trong bất cứ hoàn cảnh nào.

CẨM NANG DÀNH CHO CƠ ĐỐC NHÂN ĐANG ĐỐI DIỆN VỚI ÁP LỰC VÀ SỰ BẮT BỚ

Người dịch: Ms Nguyễn Minh Quang

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru