Bông hạnh tỉnh thức

Bong hanh tinh thuc

Giê-rê-mi 1
11 Lại có lời Ðức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng: Tôi thấy một gậy bằng cây hạnh.
12 Ðức Giê-hô-va bèn phán: Ngươi thấy phải đó; ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn.

Cây hạnh là biểu tượng của sự tỉnh thức. Trong tiếng Do-thái, từ "shakeid" đồng âm có nghĩa là "thức canh", "thức tỉnh". Cây hạnh thường nở hoa sớm nhất, giống như là biết "tỉnh thức" mà đón mùa xuân. Rất có thể vì ý nghĩa biểu tượng đặc biệt đó mà hình bông hạnh là loại hoa duy nhất được xử dụng để trang trí cho chân và nhánh của Cây đèn Bảy nhánh (Menorah) trong đền thờ Đức Chúa Trời ở Giê-ru-sa-lem (Xuất 37:19).

Những lời Chúa phán với Giê-rê-mi đã bày tỏ rõ ràng là Chúa không bao giờ sao lãng, nhưng luôn luôn nhớ đến dân sự của mình và chờ đợi đến đúng mùa, đúng lúc, để làm thành những lời Chúa hứa với chúng ta!

Nhưng có một chi tiết đáng suy nghĩ ở đây, vì sao Chúa phải hỏi Giê-rê-mi, muốn nghe được câu trả lời của ông là đang nhìn thấy gì? Phải chăng là những điều Đức Chúa Trời bày tỏ không phải lúc nào cũng được con người nhìn nhận đúng, thậm chí người đó có là đấng tiên tri đi chăng nữa?

Khi mải nhìn vào hoàn cảnh sa sút bi đát của dân sự mình, rất có thể tiên tri Giê-rê-mi vì quá mong mỏi một giải pháp mạnh nào đó từ Chúa để cứu vớt dân sự, sẽ nhìn nhầm khải tượng từ Chúa thành ra một điều gì khác. Một mũi chông, một ngọn giáo, hay là một cây gậy trừng phạt...

Chúng ta cũng vậy, nhiều khi quá nặng lòng với những áp lực từ hoàn cảnh khó khăn, mệt mỏi với sự chống đối và cứng lòng của những người chưa muốn đầu phục ý Chúa tốt lành cho đời sống họ, con mắt chúng ta sẽ mong nhìn thấy những gì khác hẳn với điều mà Chúa muốn nhắc nhở chúng ta.

Nhưng, tiên tri đã nhìn thấy đúng, không phải chỉ là thấy hình cây gậy, mà nhìn ra chất gỗ của nó. Đó là cây hạnh. Cây tỉnh thức. Là cây không bao giờ bị muộn mà phải lỡ mùa xuân. Để nhớ lại mà vững lòng tin chắc rằng Chúa cũng sẽ luôn tỉnh thức để mà thực hiện đúng thời điểm những lời Ngài đã phán hứa với dân sự mình.

Bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta cũng hãy trông lên những lời hứa của Chúa, mà nhớ rằng chất của những lời hứa đó là kết tinh từ tấm lòng yêu thương của Cha sáng láng, Đấng Chí cao với quyền năng vô biên, và trong Ngài không có bóng của sự thay đổi nào (Gia-cơ 1:17). Để chúng ta thấy cho đúng mà vững lòng tin, cho đến khi chứng kiến những lời hứa của Chúa được thành!

Hỡi Ðức Giê-hô-va, sự nhơn từ Ngài ở trên các từng trời; Sự thành tín Ngài đến tận các mây. (Thi-thiên 36:5)

A-men!

MS Quốc Hùng. 5-2015
Những hạt giống đức tin. Tinlanh.Ru

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru