Báp-têm nước cánh đồng ngoại ô (1)

baptem1Suốt mùa hè vừa qua anh chị em trong đội truyền giảng và chăm sóc của Hội thánh Tin lành Mát-xcơ-va đã được chứng kiến công việc kỳ diệu Chúa làm trong đời sống những con người mới tin nhận Chúa qua các đợt truyền giảng đầu hè, vì cứ sau mỗi lần quay lại viếng thăm là chúng tôi lại thấy họ có gì đó đổi mới, lại được nghe những lời làm chứng đầy cảm động của họ về những gì họ đã nhận được từ khi trở về làm con Đức Chúa Trời. Quả thật là người trồng kẻ tưới, nhưng Đức Chúa Trời làm cho họ lớn lên.

Dù những anh chị em này ở xa không lên được dự nhóm với Hội thánh để thờ phượng Chúa và học hỏi Lời Ngài, nhưng họ luôn được động viên, cầu thay, và nhận được sự dạy dỗ Lời Chúa và những chia sẻ hướng dẫn sống đạo qua những tờ tuần tin Hội thánh.

Cho đến cuối mùa hè, khi đã thấy sự nhận thức và đức tin của nhiều anh chị em đã có hẳn hoi, Hội thánh đã chia sẻ giảng giải để họ hiểu về một việc quan trọng mà mỗi người đã tin Chúa Jê-sus cần phải làm theo Lời Ngài truyền, trước sự chứng kiến của Hội thánh Ngài, đó là dự lễ báp-têm nước.

Dưới đây là hình ảnh lễ báp-têm đầu tiên tổ chức tại bờ sông O-ka, chảy ngang qua một cánh đồng ngoại ô Mát-xcơ-va, cho những anh chị em mới tin Chúa đang làm việc tại đó. Nguyện xin Chúa thêm ơn gấp bội để những anh chị em chúng ta sẽ mỗi ngày gần Chúa hơn sau khi họ đã tham gia buổi lễ trọng đại này của đức tin bản thân họ.

{oziogallery 93}

 © 1999-2017 Tinlanh.Ru